AEF en Hiemstra & De Vries dragen bij aan CareJam

09 oktober 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Begin september vond in Amersfoort de eerste editie plaats van CareJam. Het 24 uur durende evenement stond in het teken van het thema ‘Als wonen niet vanzelfsprekend is’ en richtte zich op het huisvestingsprobleem van circa 200 mensen met psychiatrische problemen. Adviesbureaus AEF en Hiemstra & De Vries waren betrokken bij de organisatie van het evenement.

Veel mensen die nu nog in psychiatrische instellingen wonen moeten door veranderingen in de zorg binnenkort zelfstandig gaan wonen. Gemeenten zien zich geconfronteerd met mensen die na jaren beschermd wonen, voortaan zelfstandig verder moeten, met 18-jarigen die worden ontslagen uit jeugdinstellingen of gezinnen die structureel overlast veroorzaken. Er is echter een tekort aan goedkope en sociale huurwoningen, waardoor deze groepen mensen maar moeilijk aan geschikte, betaalbare woonruimte kunnen komen. Bovendien hebben veel van deze mensen nog steeds zorg nodig, waarbij het aantal woon-zorgcombinaties tekort schiet om de grote mensenstroom op te vangen.

CareJam

Om innovatie in de zorg en huisvesting van mensen met psychische problemen een impuls te geven hebben jeugdzorginstelling Youké en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) de krachten gebundeld en onlangs de eerste ‘CareJam’ georganiseerd in Amersfoort. Afgelopen maand staken tijdens het evenement inwoners, zorgprofessionals en woningcorporaties 24 uur lang de koppen bijeen, om innovatieve oplossingen voor de problematiek te verzinnen. In de game-industrie is dit reeds een bekend concept – ‘GameJam’. In 24 uur worden mensen bij elkaar gezet om innovatieve nieuwe gameconcepten en games te ontwikkelen. Een vergelijkbaar evenement was in de zorgsector vooralsnog onbekend.

De eerste editie van de CareJam werd gerealiseerd in samenwerking met de gemeente Amersfoort, organisatieadviesbureaus Andersson Elffers Felix (AEF) en Hiemstra & de Vries (H&dV), en de Associatie voor Jeugd. Vanuit AEF waren adviseurs Walter Etty en Sophie van der Spek betrokken. Bij Hiemstra & de Vries fungeerde Jeanine Pothuizen als het centrale aanspreekpunt. Collega-zorginstellingen Jarabee, Lindenhout en Spirit droegen bij aan de conceptontwikkeling van de CareJam.

AEF, Hiemstra & de Vries, Jarabee, Lindenhout, Spirit, Gemeente Amersfoort

Aan het einde van de jamsessie – die in het teken van het thema ‘Als wonen niet vanzelfsprekend is’ stond – werden er vijf ideeën gepresenteerd. Alle vijf ideeën kunnen helpen bij het oplossen van het huisvestingprobleem voor de groep mensen met psychische problemen - in Amersfoort gaat het om circa 200 mensen. Een overzicht van de vijf ideeën:

  • Winnaar van de CareJam: Mix & Match, een online marktplaats waar vraag en aanbod van woonruimte samenkomt, die geschikt is voor mensen met psychiatrische problemen;
  • Tijdelijke huisvesting in bruikleenwoningen; een basiskoffer om mensen goed op weg te helpen in de maatschappij;
  • Een lefkaart die bedrijven en instanties aanspoort om zich niet door regeltjes te laten weerhouden bij de hulp aan mensen met psychiatrische problematiek;
  • Een woonproject waarbij ‘gewone’ mensen een kwetsbare medebewoner omringen en bijstaan;
  • Joris, een ondernemer die alles op alles zet om de dromen van deze doelgroep mee te helpen verwezenlijken.

Met alle vijf ideeën wordt inmiddels geëxperimenteerd, om de haalbaarheid en levensvatbaarheid van de mogelijke oplossingen te onderzoeken. Hiervoor is geld en moeite beschikbaar gesteld door de organisatoren, en ook AEF en H&DV zijn bij deze fase van het initiatief betrokken. In november wordt bekend welke oplossingen ten uitvoer gebracht zullen worden. Burgemeester L.M.M. Bolsius van Amersfoort is tot zover zeer tevreden met het resultaat: “Ik hou van experimenteren en buiten de box denken”, stelde hij aan het slot van de bijeenkomst. “Als je zoveel verschillende mensen bij elkaar zet, gebeuren er mooie dingen. Dat is hier maar weer gebleken. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.”