Aantal alimentatiewanbetalers bijna verdubbeld in 6 jaar

13 oktober 2015 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

In de afgelopen zes jaar is het aantal wanbetalers van kinder- of partneralimentatie bijna verdubbeld, van zo’n 7.700 zaken in 2008 naar circa 14.500 afgelopen jaar. Een verontrustende ontwikkeling, aldus het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, die door middel van betere advisering omtrent het thema de situatie wil verbeteren.

Ouders die scheiden zijn wettelijk verplicht om zorg te dragen voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen tot deze 21 jaar worden. Bij een echtscheiding blijft dat nog steeds het geval, en moeten de ouders een financiële regeling treffen, waarbij de rechter een kinderalimentatie kan vaststellen. Ook kan het zijn dat de rechter besluit tot het vaststellen van een partneralimentatie, wanneer een van de ex-partners niet in staat is om volledig in het eigen levensonderhoud te voorzien. Het uitgangspunt is na uitspraak van de rechter dat betaling onderling wordt geregeld door de gescheiden partners.

Aantal wanbetalers van kinder- en partneralimentatie

14.500 wanbetalers
De alimentatie wordt echter niet altijd betaald – omdat de ex-partner het niet kan opbrengen, of omdat deze weigert het geld te betalen. In 2008 ging het om 7.706 gevallen die gemeld werden bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO), blijkt uit een analyse van Consultancy.nl. Dit waren uitsluitend gevallen van kinderalimentatie die niet betaald werd, waarbij een verzoek werd ingediend door de ontvangende partij om het achterstallige bedrag te innen bij de tot betaling verplichte partij.

De afgelopen jaren is het aantal verzoeken dat bij de LBIO binnenkwam alleen maar toegenomen. Zes jaar geleden, in 2009, waren er al 10.141 verzoeken, waaronder 632 verzoeken omtrent achterstallige partneralimentatie. Met 32% groei van het aantal aanvragen was dit ook meteen de grootste stijging van de afgelopen zes jaar. De jaren daarna nam het aantal verzoeken verder toe naar het hoogtepunt van 15.660 verzoeken in 2013. Afgelopen jaar is het aantal wanbetalers iets teruggelopen. Ten opzichte van 2013 zijn het er zo’n 7% minder – een totaal aantal van 14.512, waarvan ruim 2.600 gevallen van achterstallige partneralimentatie. 

Advies
Volgens LBOI is de lichte daling van 7% in 2014 te verklaren door het toevoegen van een adviesfunctie aan zijn dienstverlening. Mensen worden daardoor beter voorgelicht over de aanvraag die zij op het punt staan om in te dienen. Dit verhoogde bewustzijn bij de ex-partners heeft volgens het bureau er toe geleid dat er meer mensen afzien van het aanvragen van inning van de achterstand.