Eindhoven verhaalt rekenfout op Rebel en Deloitte

21 augustus 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd

De Gemeente Eindhoven gaat een deel van het financieel tekort van €12 miljoen, ontstaan door een rekenfout in de exploitatierekening van de Internationale School Eindhoven, verhalen op financieel adviesbureau Rebel en accountant Deloitte. Rebel rekende per abuis positieve rente op negatieve posten, en Deloitte, die de exploitatierekening moest controleren, merkte de fout niet op.

Voor de exploitatie van de Internationale School Eindhoven (ISE) campus heeft de Gemeente Eindhoven in 2013 Rebel Group gevraagd om een financieel operationeel rekenmodel op te stellen voor een exploitatieperiode van 30 jaar. In december 2013 is het model getoetst en gevalideerd door accountants van Big Four-kantoor Deloitte. Begin 2014 komt Rebel Group erachter dat er een fout is gemaakt in het rekenmodel, en het bureau meldt dit aan de gemeente en het projectteam.

Internation School Eindhoven

Onderzoek naar consequenties
Direct na de constatering van de fout werd een onderzoek ingesteld naar de impact van de geconstateerde fout en hoe de misrekening in het rekenmodel heeft kunnen sluipen. Het onderzoek duurde langer dan verwacht, vooral vanwege de complexiteit van het model en om nauwkeurig vast te kunnen stellen hoe de juridische verantwoordelijkheidsverdeling er uitziet.

De fout die gemaakt werd betreft het rekenen van positieve rente op negatieve posten. Het rentepercentage waarmee in het model moet worden gerekend als het budget negatief wordt, stond niet op -4%, maar op +4%. Uit de doorlichting blijkt dat het verschil tussen de twee rentepercentages (8%) in de exploitatieperiode van 30 jaar zorgt voor een schadepost van €12 miljoen.

Terugdringen van tekort
In juli 2015 bevestigde Gemeente Eindhoven dat de schadepost van €12 miljoen mede door de rekenfout van Rebel was ontstaan. “Het is vervelend dat (1) Rebel Group (2) Deloitte en (3) ons ambtelijk apparaat de fout in het rekenmodel niet hebben opgemerkt voordat aanbesteed werd. Richting het financieel adviesbureau en de accountant zijn juridische procedures opgestart. Met beide partijen, het financiële adviesbureau en de accountant, zijn wij daarnaast in gesprek om te kijken of we tot een minnelijke oplossing kunnen komen. Vooruitlopende op de uitkomsten daarvan wordt samen met de school het tekort zoveel mogelijk teruggedrongen”, schrijft het College van B&W in een brief aan de Eindhovense gemeenteraad.

Eindhoven verhaalt rekenfout op Rebel en Deloitte

Complexe aanbesteding
De Gemeente Eindhoven verwacht niet alle door de rekenfout opgelopen schade bij de bureaus te kunnen verhalen. De berekening die gemaakt moest worden is zeer complex, en mede daardoor heeft het onderzoek naar de gevolgen en schuldige van de rekenfout lange tijd geduurd. Deze complexiteit wordt versterkt doordat halverwege de exploitatie is overgestapt van aannemer – de oorspronkelijke aannemer ging failliet – die andere voorwaarden hanteert.

De gemeente laat weten dat zij samen met de Internationale School Eindhoven op zoek zijn gegaan naar manieren om de schadepost terug te dringen. Volgens een woordvoerder van de gemeente is de schade per jaar relatief gering, doordat de bedrijfsvoering voor dertig jaar is uitbesteed. Allereerst is er een risicobuffer van 10% waarmee een deel van de schade kan worden verholpen en ook op andere kostenposten kan worden bespaard. Een “deel van de restschade” zal echter op Rebel Group en Deloitte worden verhaald – de bureaus werden immers ingeschakeld om een foutloos rekenmodel af te leveren, respectievelijk te valideren, aldus de gemeente.