Zonne-energie levert 12% van Europese vraag in 2030

18 augustus 2015 Consultancy.nl

Tegen 2030 zal 10% tot 14% van de Europese energieopwekking afkomstig zijn van de zon, blijkt uit onderzoek van Roland Berger. Dit is het gevolg van aanhoudende kostenverlaging van technologie en de omarming ervan door huishoudens. Volgens het consultancybureau zal dit verregaande consequenties hebben voor gecentraliseerde nutsbedrijven, die hun rol moeten veranderen van energieleverancier naar een verbindende tussenpartij.

In een recent onderzoeksrapport van Roland Berger, getiteld ‘Solar PV’, gaat het strategie consultancybureau in op de ontwikkeling van zonne-energie technologie in de laatste decennia, evenals de verwachte omarming van deze technologie in de komende jaren. Volgens het consultancybureau kan de technologie een grote marktverstorende werking hebben op de nuts-sector.

Global solar PV capacity by region

In 1887 werd het foto-elektrisch effect ontdekt. Dit natuurkundige fenomeen houdt in dat bepaalde elektronen rond sommige metalen zich na het opnemen van voldoende lichtenergie losmaken, waarbij een elektrische stroom ontstaat. De ontdekking werd gedaan door Heinrich Hertz, maar de eerste praktische toepassingen – zoals voor zonnepanelen in de ruimtevaart – lieten na zijn overlijden tot de jaren ’50 van de twintigste eeuw op zich wachten. Kort daarop werd de technologie omarmd door wetenschappers op het gebied van hernieuwbare energie.

In de jaren die daarop volgden verspreidde de technologie zich, waardoor eind 2014 wereldwijd 177 Gigawatt aan nominale zonne-energiecapaciteit is ontstaan. Ieder jaar groeit die capaciteit met circa 40 GW, en het grootste deel van de capaciteit – de helft – komt van zonnepanelen in Europa, gevolgd door de Azië-Pacific regio en China. Hoewel China’s capaciteit nu nog laag ligt ten opzichte van Europa, verlegt de Europese regio zijn aandacht steeds meer naar windenergie. Hierdoor zal China in de komende periode zijn aandeel in de wereldwijde capaciteit aanzienlijk kunnen uitbreiden.  

Cost evolution of solar

Als gevolg van de ontwikkeling richting een meer volwassen zonne-energiemarkt is de prijs per watt de afgelopen jaren flink gedaald. Voor huishoudens daalde de prijs per watt van €3,27 in 2010 met 15% per jaar naar €2,00 in 2014. Voor commerciële producenten is de prijs gedaald van €3,14 naar €1,46 per watt – gemiddeld 23% per jaar.

De gemiddelde kosten verschillen echter aanzienlijk per land en regio. In 2013 betaalden Chinezen €1,04 per watt waarbij de kosten ongeveer gelijk zijn voor de collector en de ‘Balance of System’ (BoS). Ook in Italië en Duitsland kan men profiteren van goedkope systemen – hier ligt de prijs op €1,60 per watt. In de Verenigde Staten moet echter veel meer worden neergeteld voor de ‘BoS’, waardoor de prijs per watt in totaal neerkomt op €3,55.

Residential system price comparison

Door de steeds goedkoper wordende technologie, en met de mogelijkheid om de opgewekte energie op te nemen in het nationale stroomnet, besluiten steeds meer huishoudens om te profiteren van de lange termijn voordelen van de technologie. Voor veel huishoudens vormen de kosten die op de energierekening bespaard kunnen worden de belangrijkste reden voor de aanschaf van een zonnepaneleninstallatie. Volgens Roland Berger zal een groot deel van de markt dan ook bestaan uit het plaatsen van zonnepaneleninstallaties bij deze huishoudens. Vooral in Europa wordt een groot deel (72%) van de capaciteit opgewekt door individuele huishoudens, ten opzichte van ongeveer de helft in China.

Solar PV Installation by Type

Om de verdere potentiële ontwikkeling van de technologie inzichtelijk te maken, hebben verschillende spelers voorspellingen gedaan over de mate waarin de technologie de komende decennia omarmd zal worden. Veel van deze voorspellingen zijn echter pessimistisch – het gebruik van zonne-energie zal ver onder de 10% liggen van de totale Europese energiemix tegen 2040.

Volgens het consultancybureau zal de totale zonne-energie capaciteit tegen 2030 echter goed zijn voor 12% of 147 GW van de Europese energiemix. Dit als gevolg van het snel dalende kostenprofiel in Europa en de verdere omarming van de technologie door huishoudens. Naar verwachting kan met de hoge niveaus van zonne-energie, vooral opgewekt in Duitsland, Griekenland en Italië, tegen 2025 worden voldaan aan de basisenergievraag (tijdens perioden van lage energieconsumptie).

Volgens de onderzoekers zal dit de Europese energiemarkt uiteindelijk op zijn kop zetten: “Netgekoppelde zonnestroomsystemen zullen de nutssector veranderen. De rol van nutsbedrijven als gecentraliseerde producent zal evolueren van het aanleveren van hoeveelheden energie naar het verlenen van toegang tot de elektriciteitscapaciteit. Nutsbedrijven zullen zich moeten verbeteren op het gebied van het afstemmen van vraag en aanbod en het veiligstellen van het energieaanbod.”

* De ‘Balance of System’ (BoS) omvat alle onderdelen van het fotovoltaïsche systeem naast de panelen zelf. Denk hierbij aan bedrading, schakelaars, het montagesysteem, een of meerdere wisselrichters, de accu en een batterijlader.

Nieuws

Meer nieuws over