Welzijnswerk en begeleiding verbetert zelfredzaamheid

06 augustus 2015 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Door het stabiliseren van de financiële situatie en het begeleiden met het vinden van dagbesteding neemt in veel gevallen het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van welzijnswerkklanten toe. Dat blijkt uit onderzoek van B&A in opdracht van Rotterdam IJsselmonde, een voormalige deelgemeente. Ook verbetert de sfeer in gezinnen doordat vaste lasten beter betaald kunnen worden en er daardoor minder spanning is.

Om de effectiviteit van welzijnswerk in Rotterdam IJsselmonde in kaart te brengen heeft B&A, een adviesbureau gespecialiseerd in het sociale domein, sinds 2013 vier onderzoeken uitgevoerd onder de klanten van welzijnswerker PIT 010 IJsselmonde. Welzijnsklanten hebben veelal problemen op financieel, sociaal of tijdsbestedingsgebied. B&A deed onderzoek naar de tevredenheid van klanten, voerde spiegelgesprekken, deed effectmetingen op cliëntniveau en voerde een gebiedsanalyse uit.

PIT 010 IJsselmonde 1

Zelfredzamer
Uit de onderzoeken van B&A de afgelopen 2,5 jaar blijkt dat klanten naarmate de dienstverlening voortduurt zichzelf steeds beter redden. Ook na afloop van de welzijnshulpverlening ondervinden de klanten positieve gevolgen. Volgens B&A staan klanten “steviger in hun schoenen, zitten beter in hun vel en hebben een sterker sociaal netwerk.” Vooral dat netwerk helpt hen om terugval te voorkomen, omdat zij tijdiger om hulp kunnen en durven vragen.

De toegenomen zelfredzaamheid van klanten heeft daarnaast ook positieve gevolgen voor hun thuis/leefsituatie. De hulpverlening zorgt voor een betere mentale gezondheid, en heeft positieve effecten op de huisvesting en gezinsrelaties van klanten. Een voormalige klant bij de schulddienstverlener vertelt: “Toen ik vrijwilligerswerk ging doen voelde ik me al snel beter, daarvoor sloot ik mezelf thuis op”. In de wijken Groot IJsselmonde, Beverwaard en Lombardijen liep het percentage kwetsbare inwoners door het welzijnswerk tussen 2012 en 2014 terug van 23% naar 19%.

PIT 010 IJsselmonde 2