CIO zoekt techvaardigheden vaker buiten de organisatie

27 juli 2015 Consultancy.nl

Steeds meer CIOs gaan buiten hun organisaties op zoek naar de benodigde technologische vaardigheden, blijkt uit onderzoek van KPMG en Harvey Nash. Meer dan de helft van de bedrijven ervaart een vaardighedenkloof, mede door de sterke toename van de vraag naar Big Data skills. Bijna de helft van de ondervraagde CIOs is van plan in de loop van 2015 meer te zullen outsourcen, maar het onderzoek laat zien dat het vooral de kleinere organisaties zijn die de voorkeur geven aan outsourcing.

In hun CIO Survey 2015, getiteld ‘Into an age of disruption’, onderzochten KPMG en Harvey Nash de verschillende aspecten van digitale innovatie, de voorspelde impact ervan op bedrijven en de wijze waarop organisaties met deze ontwikkelingen omgaan. De onderzoekers peilden de meningen van circa 3.700 technologieleiders, en concludeerden dat steeds meer CIO’s (Chief Information Officers) gebruik maken van outsourcing om de technologie vaardighedenkloof te dichten.

Technology skills shortage

Enorme vraag naar Big Data skills
Meer dan de helft (59%) van de CIOs ervaart een kloof tussen de benodigde technologische vaardigheden en de actuele vaardigheden waarover zij beschikken, waardoor zij moeite hebben om bij te blijven op het gebied van digitale innovatie. In 2013 gaf ‘slechts’ 45% aan met dit probleem te kampen. Vooral de vraag naar vaardigheden op het gebied van Big Data Analytics is significant gestegen (+11,8%) en geldt als de hoogste prioriteit voor CIOs.

Het tekort aan Big Data / Analytics vaardigheden ligt zelfs zes keer hoger dan de vraag naar verandermanagement vaardigheden, de nummer twee op de lijst van meest gezochte competenties. “Het meest opvallende aan deze resultaten is de snelheid waarmee de verandering optreedt. Nog nooit hebben we de vraag naar een bepaalde vaardigheid zo snel zien stijgen als voor Big Data analytics”, aldus Albert Ellis, CEO van Harvey Nash Group.

Skills that suffer from shortage

Aan de andere kant van het spectrum toont het onderzoek aan dat het tekort aan ‘enterprise & technical architecture’ vaardigheden is teruggelopen, met respectievelijk 7,8% en 6,5%. Ook de vraag naar ‘business analysis’ (-4%), mobiele oplossingen (-2,8%) en social media vaardigheden (-2,7%) is gedaald.

Kloof dichten, middelen vrijmaken
Om het vaardighedentekort het hoofd te bieden, kiezen tegenwoordig veel CIOs voor outsourcing. De meerderheid is van plan om in 2015 zijn outsourcinguitgaven te verhogen (46%) of op hetzelfde niveau te houden (36%). De belangrijkste redenen voor bedrijven om de afgelopen vijf jaar te kiezen voor outsourcing waren vooral gerelateerd aan vaardigheden. Daarbij geeft de helft van de respondenten aan outsourcing te gebruiken om de vaardighedenkloof te dichten en middelen vrij te maken om zich op hun kernactiviteiten te kunnen richten. Outsourcing ten behoeve van kostenbesparingen is het minst veranderd, gevolgd door het gebruik van outsourcing om het innovatievermogen te verhogen.

Growth areas for outsourcing

Het onderzoek toont tenslotte aan dat de redenen om tot outsourcing over te gaan verschillen per bedrijfsgrootte. Voor zowel grote als kleine bedrijven vormt het vrijmaken van middelen (met respectievelijk 56% en 44%) de belangrijkste reden om te kiezen voor outsourcing. Voor middelgrote organisaties (52%) speelt het verkrijgen van de benodigde vaardigheden juist de voornaamste factor. Grote bedrijven zijn – op basis van de bovenstaande redenen – doorgaans minder geneigd dan hun kleinere branchegenoten om te kiezen voor outsourcing. Kostenbesparing vormt hierbij de uitzondering – deze factor speelt een belangrijkere rol voor grote organisaties (30%) dan voor kleine (26%) en middelgrote bedrijven (25%).

Differences behind outsourcing decision-making

Nieuws