Grontmij en Rebel ontwikkelen investeringsstrategie

08 juli 2015 Consultancy.nl

De Wereldbank en de International Finance Cooperation hebben de Nederlandse bureaus Grontmij en Rebel ingehuurd om een strategie te ontwikkelen voor investeringen in de Bangladesh delta.

Met bijna 400 rivieren en de grootste delta van de wereld wordt Bangladesh jaarlijks getroffen door grote overstromingen van soms tweederde van het landoppervlak. Met hulp van de Nederlandse overheid wordt daarom een Delta Plan opgesteld dat Bangladesh een integrale langetermijnvisie moet bieden op een veilige en duurzame ontwikkeling van zijn delta. Het plan is door een consortium van bureaus ontwikkeld, waaronder Ecorys en Twynstra Gudde. 

De Wereldbank wil zijn huidige en toekomstige investeringen in de watersector afstemmen op het Delta Plan en de daarin gehanteerde principes van ‘Adaptief Delta Management’, ofwel het Nederlandse deltadenken. Hiervoor heeft de Wereldbank de hulp ingeroepen van twee Nederlandse bureaus: advies- en ingenieursbureau Grontmij en financieel adviseur Rebel.

Grontmij en Rebel ontwikkelen investeringsstrategie

De investeringsstrategie die zij gaan ontwikkelen moet duidelijkheid geven over in hoeverre de huidige projectportfolio aansluit op het Delta Plan. Zo analyseert de strategie of de investeringen rekening houden met klimaatbestendigheid en mogelijkheden voor synergie met investeringen in andere sectoren. Aanvullend worden samen met belanghebbenden kansen geïdentificeerd voor toekomstige nieuwe investeringen en mogelijkheden voor publiek-private samenwerking. De strategie zal na oplevering de Wereldbank in staat stellen een selectie en prioritering in de projectportfolio aan te brengen.

Het is niet de eerste keer dat Grontmij en Rebel gezamenlijk optrekken in het buitenland. De bureaus zijn betrokken bij soortgelijke waterprojecten in Zuid- en Zuidoost-Azië, waaronder Laos, Myanmar, Indonesië en Vietnam.

Nieuws

Meer nieuws over