AEF begeleidt SummerChallenge van Samen op Reis

30 juni 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Andersson Elffers Felix organiseert voor het samenwerkingsverband Samen op Reis deze zomer de SummerChallenge. Tijdens drie zomeravonden gaan meer dan 50 jonge professionals aan de slag om een actieplan voor betere samenwerking in het landelijke openbaar vervoer te ontwikkelen.

Europees gezien scoort het OV-netwerk van ons land relatief goed, toch kan het altijd beter. Ook zorgen nieuwe trends, zoals verdere concurrentie, veranderende consumentenbehoeftes en de opkomst van nieuwe technologieën voor een veranderend speelveld. Om het pad te effenen voor een betere landelijke afstemming in het openbaar vervoer hebben reizigersvereniging Rover en duurzaamheids-organisatie Urgenda de handen ineen geslagen en het initiatief ‘Samen op Reis’ opgezet. In het samenwerkingsinitiatief komen de 15 belangrijkste partijen in het Nederlands openbaar vervoer bij elkaar, waaronder vervoersbedrijven, overheden en consumentenorganisaties. Samen zetten zij zich in voor de behoefte van reizigers aan een goed en betrouwbaar openbaar vervoer, en zetten zij stappen richting betere samenwerking en aansluiting onderling.

Samen op reis

Samen op Reis wordt ondersteund door Andersson Elffers Felix (AEF), een adviesbureau uit Utrecht. Begin 2013 zijn de deelnemende organisaties gestart met 15 gezamenlijke projecten, waarbij adviseurs van AEF hun hulp aanbieden. De projecten zijn ingedeeld in vijf thema’s: Optimalisatie van OV-netwerken, Verbeteren reisinformatie & overstappunten, Gezamenlijk productaanbod, Sociale veiligheid, en Randvoorwaarden voor samenwerking. Sinds de start zijn er meer dan 10 gezamenlijke projecten afgerond, het gaat bijvoorbeeld om het verbeteren van het voor- en natransport voor de OV-reiziger, het realiseren van een beter gezamenlijk tariefaanbod en het verbeteren van overstappunten.

SummerChallenge
Om verdere innovatie te stimuleren heeft ‘Samen op Reis’ deze zomer de SummerChallenge in het leven geroepen. Gedurende drie avonden worden ruim 50 jonge professionals uitgedaagd om een actieplan op te stellen voor een integraal OV-aanbod om de reiziger optimaal te kunnen bedienen*. Aanleiding voor de innovatiecompetitie zijn de geboekte resultaten in de samenwerking van vervoerders en overheden in Noord-Nederland in het kader van Samen op Reis. In de provincies Groningen, Drenthe en Friesland werken de vervoerders Arriva, NS en Qbuzz samen om die laatste niet-geregelde punten op te lossen. Stap voor stap brengen ze meer samenhang in het OV-aanbod, ondanks vaak tegengestelde belangen over financiën, gegevens en marktverdeling. “De samenwerking biedt perspectief op een landelijk succes”, aldus de initiatiefnemers.

Deelnemers - Samenopreis

Tijdens de drie zomeravonden van de Samen op Reis SummerChallenge werken de deelnemers hun oplossingen samen uit. Ze worden hierin begeleid door diverse experts van de betrokken partijen. Na afloop van de drie avonden worden de opgestelde actieplannen voorgelegd aan de jury, die de ideeën zullen wegen en van kritisch commentaar zullen voorzien. De jury wordt voorgezeten door Jan van Selm, Directeur van het OV-Bureau Groningen Drenthe, en bestaat verder uit Guy Hermans (Programmamanager Verkeer en vervoer CROW/KpVV), Ineke van der Werf (directeur Rover) en Peggy Laurs (directeur treindienstontwikkeling NS).

“We zijn benieuwd hoe de deelnemers van de SummerChallenge de opdracht gaan invullen. Ik hoop op veel energie en mensen die zich erin vast willen bijten. Mijn ervaring is dat het (naast een paar quick wins) in veel gevallen een zaak van lange adem is. Daar kunnen we deze gemotiveerde jonge professionals goed bij gebruiken”, aldus Van Selm.

AEF - Summer Challenge

Hans Peters, directeur Commercie van NS Reizigers, neemt vervolgens op 2 juli 2015 namens de initiatiefgroep Samen op Reis het beste idee in ontvangst.

* In Nederland is 90% van het OV op een goede manier geïntegreerd, maar nog steeds ervaart de reiziger het OV soms als versnipperd.