Adviseurs zien MKB overnamemarkt op stoom komen

29 juni 2015 Consultancy.nl

De overnamemarkt voor het MKB in Nederland heeft een stijgende lijn ingezet en voor de komende zes maanden zijn de vooruitzichten zelfs nog beter. Bijna 60% van de overnameadvieskantoren heeft in Q1 2015 meer dan 10% meer opdrachten gehad dan in het kwartaal daarvoor, en maar liefst 77% is ervan overtuigd dat de markt verder zal aantrekken.

De herstellende economie, in combinatie met diverse overige gunstige factoren (o.a. lage rente; hoge reserves; consolidatiedrang) zorgt voor een sterk aantrekkende fusie en overnamemarkt. Volgens EY heeft de wereldwijde M&A markt recent zijn hoogste punt in vijf jaar bereikt, en ook in Nederland is het herstel goed zichtbaar. Zo neemt het aantal overnames in de top van de markt toe en constateerde PwC onlangs in opdracht van de NVP dat de Nederlandse markt voor private equity en venture capital explosief groeit.

Aantal opdrachten in Q1 2015 ten opzichte van Q4 2014

MKB overnamemarkt
Inmiddels is duidelijk dat ook de MKB overnamemarkt in ons land op stoom begint te komen*. Uit onderzoek van Brookz, een platform voor de M&A markt, komt naar voren dat er steeds meer deals worden afgesloten. Het platform ondervroeg 460 adviseurs werkzaam bij zo’n 120 fusie- & overname advieskantoren, samen goed zijn voor 75% van de MKB-overnamemarkt, om hun visie te geven op de ontwikkelingen in de markt.

Transacties in Q1 verdeeld over de branches

Hieruit blijkt dat het in Q1 een stuk beter gaat ten opzichte van het laatste kwartaal van 2014. In totaal hebben de deelnemers aan het onderzoek 128 aankooptrajecten en 136 verkooptransacties begeleid. Maar liefst 60% van de overnameadvieskantoren geeft aan dat ten opzichte van Q4 2014 zijn aantal opdrachten met meer dan 10% is gestegen in Q1 2015. 19% daarvan zag zijn aantal opdrachten zelfs met 25% of meer stijgen. Slechts bij 5% van de overnameadvieskantoren is het aantal opdrachten in Q1 2015 afgenomen. 35% had een vergelijkbaar aantal opdrachten.

Een op de vijf transacties in Q1 heeft in de zakelijke dienstverlening plaatsgevonden. 17% vond plaats in de Groot- & Detailhandel en ook de Industrie & Productie (16%) en ICT & Internet (13%) pakten meer dan 10% van de transacties. De minste overnametransacties vonden plaats in de Horeca, Food en Mediasectoren.

Mutaties gemiddled betaalde multiples in Q1 2015 ten opzichte van Q1 2014

Financieel plaatje
De onderzoekers keken ook naar de financiële aspecten van de transacties. Een van de aspecten die werd meegenomen in het onderzoek is de ontwikkeling van de gehanteerde multiples, of te wel de vermenigvuldigingsfactor van de winst voor belasting en afschrijvingen (EBITDA) om tot de waarde van het bedrijf te komen. Zo blijkt dat in bijna 60% van de gevallen de betaalde gemiddelde multiples in Q1-2015 vergelijkbaar zijn met die van een jaar eerder (Q1-2014). Een derde van de overnameadvieskantoren (35%) geeft aan dat de gemiddeld betaalde multiples licht zijn gestegen in het afgelopen jaar, terwijl slechts 5% aangeeft aan dat de betaalde multiples zijn gedaald.

Gemiddeld ligt de EBITDA multiple op 4,6 maar de verschillen tussen de verschillende branches zijn relatief groot. Zo wordt in de Gezondheidszorg & Farmacie een multiple van 5,7 gehanteerd, terwijl in de Bouw & Installatietechniek en Automotive, Transport & Logistiekbranche de winst slechts met 3,7 wordt vermenigvuldigd. In de zakelijke dienstverlening ligt de EBITDA multiple met 4,7 redelijk rond het gemiddelde.

Gemiddelde multiple per branche

Bankleningen en eigen vermogen
Volgens de deelnemende overnameadvieskantoren wordt gemiddeld 30% van een transactiesom gefinancierd met eigen middelen en ongeveer 40% met bankleningen (incl. overheidsborgstelling). Achtergestelde leningen (vendor loans), informal investors en participatiemaatschappijen vervullen inmiddels een kwart van de verstrekte financiering.

Gemiddelde verdeling financieringscomponenten

Vooruitzicht
Voor het halfjaar na Q1 zijn de vooruitzichten rooskleurig. Waar de deelnemers de overnamemarkt in Q1 gemiddeld een 6,4 als rapportcijfer gaven, geven zij Q2 en Q3 op de tienpuntschaal een 7,3. Ruim driekwart van de overnameadvieskantoren (77%) verwacht dan ook dat in Q2 en Q3 de overnamemarkt verder zal aantrekken. Minder dan een kwart verwacht dat de situatie onveranderd blijft en geen enkel overnameadvieskantoor verwacht een verslechtering van de markt in Q2 en Q3.

Verwachtingen overnamemarkt komende zes maanden

* De MKB-markt wordt door de onderzoekers van Brookz gedefinieerd als bedrijven met een omzet tussen de €0,5 miljoen tot €25 miljoen.

Nieuws