Nederlandse PE en venture capital markt groeit explosief

19 mei 2015 Consultancy.nl 5 min. leestijd

De Nederlandse private equity en venture capital markt is het afgelopen jaar explosief gegroeid. Meer Nederlandse bedrijven dan ooit te voren (386) ontvingen financiering van participatie-maatschappijen, zo’n €3,1 miljard in totaal, 30% meer dan het jaar daarvoor. Ook de vooruitzichten voor 2015 zijn rooskleurig, blijkt uit onderzoek van PwC in opdracht van brancheorganisatie NVP.

Met het doel inzicht te geven in geworven fondsen, investeringen en desinvesteringen in de Nederlandse private equity en venture capital markt, voeren de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) en PwC ieder jaar het ‘Ondernemend Vermogen’ onderzoek uit. Volgens NVP is het onderzoek maatgevend voor de Nederlandse private equity en venture capital markt en is het overgrote deel van het door participatiemaatschappijen geïnvesteerde vermogen in Nederland in het onderzoek vertegenwoordigd.

Recordjaar
De 2015 editie van het onderzoek laat zien dat de investeringen door participatiemaatschappijen in Nederlandse bedrijven fors zijn gestegen – van €2,4 miljard in 2013 naar €3,1 miljard in 2014.

Investeringen en desinvesteringen 2007 - 2014

Het aantal participaties bereikte in 2014 een recordhoogte van 386 ondernemingen – een reflectie van het toegenomen vertrouwen in de economie en het economisch herstel, aldus de onderzoekers. Vorig jaar werden er nog 331 investeringen in ondernemingen gedaan door participatiemaatschappijen en venture capitalists.

Investeringen en desinvesteringen 2007 - 2014 in aantallen

Ontwikkelingen per financieringsfase
Per bedrijfsfase zijn er verschillende financieringsbehoeften. Participatiemaatschappijen kunnen een rol spelen in iedere fase van een bedrijf. In de vroege fase zijn er verschillende vormen van venture capital (b.v. seed-, start- of later stage venture-financiering), in de volwassen fase gaat het meestal om (management) buyouts of expansiefinanciering. Later in de levenscyclus kunnen fondsen ook worden gebruikt voor een rescue/turnaround. Een overzicht van de investeringen per fase:

Investeringen per financieringsfase

Hoewel financiering aan start-ups het vaakst voorkomt – in 2014 steeg dit naar 226, een recordhoogte – wordt meer dan 80% van de investeringen ingezet voor het realiseren van een buyout. In 2014 werd er voor €2,5 miljard in 70 bedrijven aan buyouts gerealiseerd door participatiemaatschappijen, significant hoger dan in 2013 toen dit €1,9 miljard was in 53 bedrijven. Opvallend hierbij is dat er bijna een sterke stijging is van het aantal kleinere buyouts, tot €15 miljoen. Wanneer vreemd vermogen en inleg van andere investeerders* dan participatiemaatschappijen ook wordt meegerekend, dan is er in 2014 €6 miljard aan buyouts gefinancierd bij Nederlandse bedrijven. Dit is een significante stijging ten opzichte van 2013 toen dit €4,9 miljard was en is het hoogste bedrag sinds de topjaren 2008 (€6,6 miljard) en 2007 (€15,7 miljard).

Aantallen en transactiewaarden buyouts 2009 - 2014

Volgens NVP-voorzitter Philip Houben laat weten dat hij met “genoegen constateert” dat ondernemers in toenemende mate participatiemaatschappijen weten te vinden voor het financieren van buyouts. “Bij een buyout neemt het management samen met een participatiemaatschappij het bedrijf over. De buyout wordt veel gebruikt bij bedrijfsopvolging, verzelfstandiging en om nieuwe dynamiek te brengen in een bedrijf dat kampt met grote veranderingen. De positieve trend duidt op een toegenomen vertrouwen in de economie.”

Groeikapitaal en nieuwe fondsen
Veel innovatieve Nederlandse (tech)bedrijven hebben in 2014 groeifinanciering ontvangen. In totaal kregen 65 bedrijven voor een totaal van €353 miljoen aan groeifinanciering van een private equity partij. In 2013 was dit nog €194 miljoen voor een nagenoeg gelijk aantal bedrijven (66). Bij een groeifinanciering blijft een oprichter vaak meerderheidsaandeelhouder en wordt het ingebrachte kapitaal gebruikt om bijvoorbeeld de productiecapaciteit uit te breiden of internationaal te groeien.

Allocatie geworven fondsen Nederlandse participatiemaatschappijen

Ook voor het werven van nieuwe fondsen was 2014 een goed jaar. Er is door de Nederlandse participatiemaatschappijen afgelopen jaar voor €1,4 miljard aan nieuwe fondsen geworven, iets hoger dan in de voorgaande jaren. Meer opmerkelijk is het bedrag, €533 miljoen, dat Nederlandse venture capital fondsen hebben opgehaald, een historisch hoog bedrag.

Vooruitzichten 2015
Ook de vooruitzichten voor 2015 zijn goed. “Onze leden (participatiemaatschappijen) hebben het druk, zowel aan de investeringskant als aan de desinvesteringskant. Dat het in 2015 druk blijft durf ik wel te zeggen, kijk aan de buyout kant bijvoorbeeld alleen al naar transacties zoals de verzelfstandiging van Philips Lighting, onderdelen van DSM en de beursgangen van Refresco en GrandVision”, aldus Houben. 

Joris van de Kerkhof, partner bij PwC Corporate Finance en medeauteur van het onderzoeksrapport, vult aan: “Een ontwikkeling die ik vanuit mijn praktijk zie is dat participatiemaatschappijen een belangrijke rol spelen bij bedrijfsopvolging. Participatiemaatschappijen zie ik met veel interesse investeren naast de directeur-grootaandeelhouder waarbij de participatiemaatschappij kennis en kapitaal inbrengt om de onderneming verder uit te bouwen en te professionaliseren.”

* Bijvoorbeeld co-investeringen van institutionele beleggers. Niet altijd is duidelijk of dit vreemd of eigen vermogen is.