Erkenning voor S&N leiderschap en soft skills leergang

26 juni 2015 Consultancy.nl

De Leergang leiderschap van Schouten & Nelissen is door het Nederlands Kwalificatiekader (NLQF) ingeschaald op niveau 6. Schouten & Nelissen is volgens eigen zeggen hiermee de eerste aanbieder van een nationaal en internationaal erkende soft skills leergang in leiderschap.

Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF is opgezet ter ondersteuning van een leven lang leren en heeft als doel een bijdrage te leveren aan de arbeidsmobiliteit. Het raamwerk telt acht niveaus, van basiseducatie tot universiteit, en beschrijft per niveau de bijbehorende kennis en vaardigheden en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Dat is handig voor werkgevers, zodat zij extern bewijs hebben voor het niveau van de opleiding en zo weten wat een (potentiële) werknemer weet en kan.

Schouten & Nelissen - Leergan leiderschap

Onlangs maakte het NLQF bekend dat het de Leergang leiderschap* van Schouten & Nelissen, een Nederlands advies- en trainingsbureau met meer dan 350 professionals in Nederland en 700 associés wereldwijd, heeft ingeschaald op niveau 6. Een unicum, aldus Ronald de Vries, managing director bij Schouten & Nelissen: “Wij zijn er trots op dat we de eerste aanbieder zijn die een soft skills leergang heeft die is ingeschaald op niveau 6 door het NLQF. Hierdoor worden nu ook soft skills kwalificeerbaar.”

Deelnemers die de leergang doorlopen en het bijbehorende assessment succesvol afronden, ontvangen de titel Certified Leader Excellent Level. “Hiermee kunnen deelnemers aantonen dat zij op minimaal bachelorniveau zijn gekwalificeerd.” Bijkomend voordeel is dat de certificering ook in andere Europese landen erkend wordt. In een wereld die steeds meer globaliseert van toenemend belang, stelt De Vries. “Door toenemende internationalisering ontstaat steeds meer behoefte aan erkende diploma’s. We zien nu al dat professionals in de grensregio’s die kansen zien over de grens veel hinder ondervinden als hun diploma niet Europees is ingeschaald. Het kost veel tijd om een diploma individueel te laten beoordelen. De inschaling van NLQF zorgt ervoor dat professionals met internationale ambities hun Certified Leadership Excellent Level ook internationaal kunnen overleggen.”            

* De Leergang Leiderschap is bedoeld om continu te blijven groeien: van startend manager tot ervaren leider. Hierbij staat ondernemerschap, visie en authenticiteit centraal. Het programma is opgebouwd uit twee programma’s: Essentials en Advanced. In totaal bestaat de leergang uit vijf leiderschapstrainingen die leidinggevenden ook los kunnen volgen.

Nieuws

Meer nieuws over