Onzekerheid centraal thema tijdens Turner Zomer Event

09 juni 2015 Consultancy.nl

Vanmiddag vindt de 2015-editie van het jaarlijkse ‘Turner Zomer Event’ plaats. Zo’n 100+ klanten en relaties worden door organisatieadviesbureau Turner getrakteerd op keynote presentaties van professionals werkzaam binnen uiteenlopende vakgebieden. Negen sprekers behandelen het centrale thema van de middag: ‘Omgaan met onzekerheid’.

Als gevolg van onder meer de opkomst van nieuwe technologieën, een veranderend economisch klimaat en de alsmaar toenemende concurrentie, is de algehele onzekerheid binnen het bedrijfsleven de laatste jaren enorm gegroeid. Voorbij is het tijdperk waarin bedrijven een strategisch plan konden opstellen voor de komende vijf jaar en dit in alle rust tot in de perfectie konden doorvoeren. Marktverstoring en de noodzaak om te veranderen ligt anno 2015 voortdurend op de loer en onzekerheid over de toekomst is eerder regel dan uitzondering geworden in het nieuwe normaal.

Turner - Strategie - implementatie

Turner Zomer Event
Hoe mensen en bedrijven om kunnen gaan met onzekerheid is een interessant vraagstuk, dat vanuit allerlei invalshoeken bekeken kan worden. Om zijn klanten en relaties nieuwe inzichten in dit vraagstuk te bieden, besloot
Turner ‘Omgaan met onzekerheid’ als het centrale thema te kiezen voor hun jaarlijkse Turner Zomer Event. Het organisatieadviesbureau uit Leusden organiseert het evenement ieder jaar om zijn klanten en relaties in het zonnetje te zetten. Tijdens het evenement kunnen zij hun inzichten delen en leren van de ervaringen van anderen. Het Turner Zomer Event wordt gehouden in het kantoor van Turner (Huize ‘De Boom’) in Leusden en start vanmiddag om 13:30.

Omgang met onzekerheid
Omgaan met onzekerheid is een thema waar iedereen mee te maken krijgt, zowel privé als op het werk. Zo hebben ondernemers te maken met de onzekerheid van hun bedrijfstoekomst, maar ook moeten zij als leiders bijvoorbeeld omgaan met de onzekerheid van werknemers. “Als mens is onzekerheid iets dat bij ons hoort. Maar we gaan er verschillend mee om, met andere effecten en resultaten”, aldus Turner. Vandaar dat het bureau gekozen heeft om het onderwerp vanuit diverse invalshoeken te laten belichten. “Om dit onderwerp goed te benaderen willen wij de ervaringen en inzichten van onze relaties noteren, maar we hebben ook gekozen voor een serie aan andere perspectieven om van te leren”, aldus Turner.

Gijs Scholten van Asschat, Ton Buchner, Coen de Ruiter

Gedurende het evenement zullen negen sprekers hun ervaringen delen met de bezoekers, allemaal met een eigen kijk op onzekerheid. Een overzicht van de keynote sprekers en hun bijdrage:

  • Ton Buchner, CEO van Akzo Nobel, legt uit hoe hij binnen de organisatie stuurt en uitdaagt om de bedrijfsprestaties te verbeteren en het creërende vermogen te verhogen. Door onder meer de overlegstructuren aan te passen is volgens hem het eigenaarschap en (zelf)vertrouwen toegenomen.
  • Coen de Ruiter, directeur van Apenheul, legt uit hoe primaten omgaan met onzekerheid
  • Gijs Scholten van Asschat, acteur, legt uit hoe hij zijn plankenkoorts heeft weten te overwinnen

Ruben van Zwieten, Frank Peereboom, Pieter van den Ban

  • Pieter van den Ban, directeur van verzekeraar Univé, vertelt over schadestatistiek, de perceptie van risico, prijselasticiteit en hoe begrip meer grip geeft.
  • Ruben van Zwieten, dominee, legt uit welke rol het geloof kan spelen en reflecteert op welke bronnen mensen raadplegen en wat het ze brengt.
  • Frank Peereboom, jeugdtrainer van jonge Ajax talenten, vertelt over hoe de voetballers leren omgaan met de onzekerheden van het profbestaan en hoe zij meer weerbaarheid kunnen ontwikkelen.

Sigrid Boelens, Tjalle Hoekstra, Haran Gorissen

  • Tjalle Hoekstra, werkzaam als adviseur bij Turner, bekijkt onzekerheid vanuit de natuurkundige hoek. Daar beantwoordt hij vragen als: Hoe gaat de natuur om met onzekerheid? Hoe vermenigvuldigt het menselijk DNA en welk corrigerend vermogen hanteert het lichaam?
  • Sigrid Boelens, psychologe, coacht mensen met onzekerheid. Zij vertelt onder meer over hoe daarmee om te gaan, het verschil tussen fictie en feiten en tussen ratio en emotie.
  • Haran Gorissen, overste, defensiespecialist bij de Koninklijke Landmacht, over omgaan met existentiële onzekerheid in Uruzgan

Peter de Bruin, directeur van Turner, over het evenement: "De relevantie van dit alles voor managers en bestuurders is dat we om wendbaar en flexibel te kunnen zijn moeten omgaan met elkaars onzekerheid. Het vermogen, voorbij je eigen onzekerheid, anderen te helpen, is een belangrijke taak van elke leider."

Nieuws

Meer nieuws over