Boek: Het nieuwe normaal, door Jacques Pijl van Turner

10 april 2014 Consultancy.nl

Jacques Pijl, Directeur van adviesbureau Turner, heeft het boek ‘Het nieuwe normaal’ uitgebracht. In het boek geeft de ervaren bestuurder en adviseur inzicht in hoe organisaties kunnen overleven in de zogeheten 'nieuwe economie'.
 
Het is inmiddels een van de meest erkende constateringen in managementland: zakendoen anno 2014 is niet te vergelijken met zo’n 10 jaar geleden. Trends als globalisering, moordende competitie en digitalisering, gepaard met innovaties en nieuwe technologieën die elkaar steeds sneller opvolgen, hebben een compleet ander speelveld opgeleverd. Voor bedrijven en publieke sector organisaties hebben deze ontwikkelingen in de markt een enorme impact op strategieën en businessmodellen.
 
Het nieuwe Normaal - Jacques Pijl
 
“Om in de toekomst concurrerend te kunnen blijven moeten bedrijven zich aan de nieuwe spelregels aanpassen” aldus Pijl. Volgens hem moeten bedrijven zich ervan bewust zijn dat de lat nu aanzienlijk hoger ligt. Waar organisaties in het verleden ervoor kozen op een belangrijk gebied te excelleren, moeten organisaties anno 2014 én efficiënt (operational excellence), én klantgericht én innovatief (sector-leader) zijn.
 
Echter, ondanks de duidelijke veranderingen die in het externe landschap plaatsvinden, merkte Pijl de afgelopen jaren op dat bedrijven structureel worstelen met de vraag wat er anders is dan vroeger. ''Iedereen is het erover eens dat het niet meer wordt zoals voor 2008, maar wat daarvoor in de plaats komt, weet niemand precies, ook ik niet, maar er tekenen zich wel scherpe patronen af en daar heb ik met klanten en ons team van adviseurs een rode draad door getrokken''.
 
Het nieuwe normaal
In ‘Het nieuwe normaal - De 21 spelregels om te overleven in de nieuwe economie’ gaat Pijl uitgebreid in op de belangrijkste veranderingen in de markt. Onder meer thema’s als concurrentie, digitalisering, innovatie, ketensamenwerking, kennismanagement en co-creatie passeren de revue. Door het schetsen van de verschillende marktfactoren krijgen lezers een goed en geïntegreerd beeld van de krachten die op bedrijven afkomen.

Jacques Pijl - Nieuwe normaal

Vervolgens presenteert de auteur de spelregels die in acht moeten worden genomen bij de vraag hoe je toekomstbesteding organisaties inricht en bestuurt. Verdeeld in 7 behapbare categorieën: strategie, strategie-executie en vijf functionele gebieden.
 
Spelregels
In het boek ‘Het nieuwe normaal’ beschrijft Jacques Pijl wat die nieuwe spelregels zijn. Op het gebied van strategie zijn de nieuwe spelregels volgens Pijl meer dan duidelijk: “De enige succesvolle strategie is er een gericht op slagkracht en wendbaarheid. Organisaties veranderen continue, omdat hun omgeving dat ook doet. Willen ze succesvol blijven, dan dienen ze in staat te zijn om snel mee te bewegen met hun omgeving (wendbaar) en tegelijkertijd dit op een manier te doen die zowel intern als extern effectief is (slagkracht)”.

Verbeteren en vernieuwen
Een van de spelregels gaat over de noodzaak om fundamenteel te herijken hoe een organisatie zich écht inricht op de wensen van de klant. De tijd is voorbij dat je je bestaande businessmodel kunt ‘uitmelken’ zonder haar tegelijk fundamenteel te vernieuwen.

Business Models veranderen

Betekenis
Een andere spelregel is de noodzaak om echte betekenis leidend te maken en professionals in je organisatie meer vrijheid te geven. Jacques Pijl: “de standaarden en procedures zijn het framework, daarbinnen zorgt de vrijheid voor flexibiliteit”. Wat niet wil zeggen dat er geen plek is voor bestuurders en managers, “Zij geven meer dan ooit die betekenis én heldere kaders” sluit Pijl af.
 
Het boek ‘Het nieuwe normaal’ is te bestellen op de website van ManagementBoek.nl.

Nieuws