McKinsey: Leiders van defensie-sector optimistischer

04 augustus 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Leidinggevenden binnen de defensie-industrie worden optimistischer, blijkt uit de resultaten van een onderzoek van McKinsey & Company. De respondenten voorspellen de grootste uitgavengroei in de Asia-Pacific regio en het Midden-Oosten, waarbij het Midden-Oosten nu als de aantrekkelijkste markt voor internationale groei wordt gezien. Verder geloven zij dat de meeste winst te behalen valt met het opzetten of uitbreiden van (hun) Cyber security-takken.

De strategie consultants van strategy consultancykantoor McKinsey & Company hebben onlangs  de resultaten openbaar gemaakt van hun tweede surveyonderzoek onder topleiders binnen de wereldwijde luchtvaart en defensie-industrie. 37 marktleiders uit Azië, Europa en Noord- en Zuid-Amerika hebben deelgenomen aan het onderzoek, dat de vooruitzichten voor de komende 3 jaar evenals de huidige status van de industrie in kaart brengt.

Expecting Decrease

Hoewel in 2012, toen de eerste editie van de McKinsey-survey werd afgenomen, het grootste deel van de respondenten verwachtte dat de uitgaven aan defensie in zowel Europa als Noord-Amerika met 10 tot 20% zouden dalen, verwachtte de meerderheid in 2014 dat de afname niet groter zal zijn dan 5%. Voor zowel Zuid-Amerika als Afrika verwacht de grootste groep (ongeveer 50%) dat de uitgaven nagenoeg gelijk zullen blijven. Voor Azië en het Midden-Oosten wordt in de komende drie jaar door de meeste respondenten een uitgaventoename van 6 tot 10% verwacht.

Als gevolg van de krimpende defensiebudgetten in Noord-Amerika en Europa, in combinatie met een groei van deze uitgaven in de markten in Azië en het Midden-Oosten, richten steeds meer leidinggevenden zich op betaalbaarheid. 85% gelooft dat zijn of haar klanten hun focus zullen verplaatsen naar meer betaalbare defensiesystemen. Voor bijna alle respondenten behoort het thema betaalbaarheid binnen de organisatie inmiddels tot de top 5 van belangrijkste kopzorgen.

Internationale groei
Alle respondenten – op één na – noemden de toename van de internationale groei als een van de prioriteiten voor de komende drie jaar. De meerderheid (77%) gelooft dat het Midden-Oosten de meest aantrekkelijke markt zal blijken, gevolgd door India (50%), en de Verenigde Staten (33%). Als deze resultaten worden vergeleken met die van 2012 dan is de grootste verschuiving zichtbaar met betrekking tot Brazilië. Toen werd het Zuid-Amerikaanse land gezien als een van de aantrekkelijkste markten door 62%, en nu nog maar door 10%.

Most Attractive Markets

Als het om het opzetten van nieuwe bedrijfstakken gaat, wordt cyber security als de optie met het hoogste groeipotentieel gezien. Maar liefst 87% ziet cyber security als de meest aantrekkelijke optie voor aanbodgroei in 2014 – een stijging van 35% in vergelijking met 2012. Op de tweede plek volgt ‘services’, tevens gestegen van 75% in 2012 naar 83% in 2014. Respondenten geven aan outsourcing, betaalbaarheid en prestatiegerichte logistiek als grootste kansen te zien.

Areas that show high potential for growth

McKinsey & Company concludeert: “De veranderingen in de periode van 2012 tot 2014 zijn duidelijk. Defensie-industrie leiders zijn optimistischer en zitten meer op een lijn als het gaat om de wereldwijde defensiemarkt. In hun perspectief schuiven de defensie-uitgaven op in plaats van af te nemen. Groei is onzeker maar haalbaar. Gevraagd naar welke margegroei zij nastreven voor de komende drie jaar, antwoordden alle respondenten zich te richten op een bescheiden groei van tussen de 1% en 5%. Het identificeren van de belangrijkste trends en het benutten van de verschuivingen kan leiden tot verdere groei binnen de defensiesector. De vooruitzichten voor 2017 zijn dat de markt steeds internationaler en complexer wordt, maar dat er toch kansen zijn.”