Arbeidsmarktlab bekijkt haalbaarheid Regionale bedrijfsschool

15 april 2015 Consultancy.nl

Arbeidsmarktlab gaat de komende maanden in opdracht van het NPRZ de haalbaarheid van een Regionale bedrijfsschool in Rotterdam onder de loep nemen. De nieuwe onderwijsinstelling moet een uitkomst bieden voor entreeleerlingen (voormalig mbo-1) van wie verwacht wordt dat ze niet door zullen stromen naar het mbo-2-niveau.

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) en het ministerie van Onderwijs (OCW) willen experimenteren met een Regionale bedrijfsschool. Reden daarvoor is dat dit jaar het mbo-1 onderwijs wordt omgevormd tot een zogeheten entreeopleiding. De entreeopleiding is bedoeld voor leerlingen van boven de 16 die niet over de juiste kwalificaties beschikken om tot het reguliere mbo te worden toegelaten. Na afronding van deze entreeopleiding is het de bedoeling dat zij doorstromen naar mbo-2-niveau. Niet alle leerlingen zullen echter in staat zijn om door te stromen. Voor hen is echter – doordat de opleiding geen startkwalificatie biedt – het perspectief op de arbeidsmarkt somber.

Arbeidsmarktlab - Regionale bedrijfsschool in Rotterdam

In Rotterdam Zuid is het percentage jongeren dat in de entreeopleiding terecht komt naar verwachting hoger dan in andere delen van het land en van de stad. Om dit probleem aan te pakken hebben NPRZ en het ministerie van Onderwijs besloten de handen ineen te slaan en het plan gelanceerd om een Regionale bedrijfsschool te lanceren. Hier werken het onderwijs en het regionale bedrijfsleven samen om entreeleerlingen kennis en ervaringen te bieden die meteen van pas komen op de werkvloer. Werkgevers krijgen zo werknemers die opgeleid zijn voor de specifieke vraag van hun bedrijf en uitzenders spelen een rol om te bemiddelen tussen leerlingen en bedrijven, aldus de initiatiefnemers.

De vraag is echter of het plan haalbaar is. Om antwoord te geven op deze vraag hebben de initiatiefnemers de expertise van Arbeidsmarktlab (B&A is basispartner van het Arbeidsmarktlab) ingeschakeld. De adviseurs hebben de opdracht gekregen om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar een Regionale bedrijfsschool, waarbij er gekeken zal worden naar onder meer financiële aspecten en de wensen van het bedrijfsleven. Bovendien zullen de adviseurs van Arbeidsmarktlab onderzoek verrichten naar mogelijke samenwerkingsvormen tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Het onderzoeksrapport wordt naar verwachting over een aantal maanden opgeleverd.

Nieuws