Acht AEF adviseurs ondersteunen Serious Ambtenaar

09 april 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Acht jonge adviseurs van Andersson Elffers Felix zetten samen met zes ambtenaren en twee vrijwilligers hun beste krachten in voor de vierde editie van Serious Ambtenaar. AEF levert advies aan vier kleine organisaties, die zich inzetten voor ‘vergeten doelgroepen’, te weten: Stichting De Ster, Huize Agnes, Villa Vrede en Stichting Sportbelang SGK.

Serious Ambtenaar – 3FM Serious Request
Sinds 2004 zamelt de Nederlandse radiozender 3FM jaarlijks geld in voor projecten van het Rode Kruis. Elk jaar worden drie DJ’s zes dagen lang opgesloten in een glazen huis, waar zij dag en nacht platen draaien, en op verzoek – en in ruil voor een donatie – tevens verzoeknummers inwilligen. Ook dit jaar maakt Serious Ambtenaar weer onderdeel uit van de Serious Request actie. Enerzijds zullen enthousiaste ambtenaren hun expertise belangeloos inzetten en anderzijds worden opdrachtgevers gevraagd een adviesopdracht in te dienen en € 5.000,- te doneren aan 3FM Serious Request. Een groep professionals zal vervolgens twee dagen werken aan het oplossen van een adviesopdracht.

Serious Ambtenaar

Om een zo groot mogelijk geldbedrag te kunnen overhandigen aan het Glazen Huis worden vanuit dit concept zowel ambtenaren als organisaties gestimuleerd om met dit initiatief mee te doen. Door een tekort aan deelnemende ambtenaren, participeren dit jaar ook vrijwilligers en adviseurs (van adviesbureaus). Serious Ambtenaar is in dat kader ook uitgebreid met de subcategorie ‘Serious Consultancy’. Dit onderdeel van het concept richt zich specifiek op de semi-publieke en private sector. Deze organisaties en bedrijven evenals haar werknemers bezitten veel kennis en expertise, die bij het oplossen van ambtelijke vraagstukken erg waardevol is.

Andersson Elffers Felix
Andersson Elffers Felix (AEF) is dit jaar een van de deelnemers*. Het Utrechtse adviesbureau ondersteunt overheden, publieke en private organisaties bij strategische en maatschappelijke vernieuwingen. Die kennis zal AEF, in het kader van Serious Ambtenaar, in samenwerking met zes ambtenaren en twee vrijwilligers nu gaan inzetten voor vier kleinschalige organisaties die zich inspannen voor ‘vergeten doelgroepen’. Het gaat om de volgende organisaties: Stichting De Ster, Huize Agnes, Villa Vrede en Stichting Sportbelang SGK.

  • Stichting De Ster in Amsterdam organiseert kampen voor sociaal zwakke kinderen, kinderen die wel een zetje kunnen gebruiken. De adviesopdracht luidt: hoe kan de Stichting De Ster meer mensen bereiken? Hoe kan De Ster zich positioneren in het sociaal domein? En hoe vindt de stichting aansluiting bij gemeente, zorgverzekeraar, en zorgaanbieders?
  • Huize Agnes in Utrecht biedt een tijdelijke opvang aan vrouwen en hun kinderen zonder geldige verblijfsvergunning. De opdracht: hoe kan Huize Agnes haar kosten en baten optimaliseren, en zorgen voor voldoende structurele financiering?

Andersson Elffers Felix - De Ster

  • Villa Vrede, de ontmoetingsplaats in Utrecht waar vluchtelingen altijd welkom zijn! De opdracht: hoe kan Villa Vrede de zelforganisatie van haar vrijwilligers versterken?
  • Stichting Sportbelang SGK is de sportorganisatie in Den Haag waar jong en oud met een verstandelijke en/of andersoortige beperking kunnen sporten en bewegen. De opdracht: hoe kan de stichting niet-westerse inwoners van Den Haag bereiken? En hoe kunnen die aangetrokken en betrokken worden om deel te nemen aan de sportactiviteiten, als vrijwilliger of als deelnemer?

* Dit jaar doen er door heel Nederland zo’n 1,100 vrijwilligers en 120 procesbegeleiders mee aan het 'Serious Consultancy' initiatief van Serious Ambtenaar.