Record winstgevendheid voor automotive leveranciers

07 april 2015 Consultancy.nl

De automotive supply industrie heeft vorig jaar zijn hoogste EBIT marge ooit genoteerd, blijkt uit recent onderzoek van Roland Berger. De vooruitzichten zijn echter verdeeld, omdat een aantal – reeds lang bestaande – grondbeginselen van de industrie nu snelle veranderingen ondergaan, waaronder nieuwe marktonzekerheid en enorme verschuivingen in vraag en aanbod.

Onderzoek Roland Berger
In het onderzoeksrapport ‘Global Automotive Supplier Study 2014’, namen het wereldwijde consultancybureau Roland Berger Strategy Consultants en zakenbank Lazard de marktprestatie en lange-termijn vooruitzichten van de automotive supply sector onder de loep.

De auteurs schrijven dat de markt voor automotive leveranciers* ‘booming’ is. De gemiddelde EBIT (inkomsten voor rente en belasting) marge in de sector bereikte in 2014 een recordhoogte van rond de 7,5%. “Na een uitstekend jaar in 2013, wordt van de internationale automotive leveranciers verwacht dat zij 2014 zullen afsluiten met een EBIT marge van 7,5%. Dit maakt 2014 een recordjaar voor de sector,” aldus Felix Mogge, Partner bij Roland Berger Strategy Consultants.

KPIs leveranciers

Groeifactoren
De belangrijkste aanjagers van de groei zijn de toename van voertuigproductievolumes gepaard met een hoog capaciteitsgebruik bij leveranciers. De producenten van aandrijvingssystemen en van banden waren in het bijzonder erg winstgevend met marges van 8% of hoger, terwijl de marges van interieurleveranciers in 2013 rond de 5% bedroegen.

Uit het onderzoek bleek ook dat bedrijven die investeren in R&D het meest succesvol waren. Roland Berger partner Marcus Berret legt uit: “Innoveren in alle productsegmenten is het belangrijkste wat er is. Leveranciers die innovatieve producten aanbieden kunnen marges realiseren die – gemiddeld – 2 procentpunten hoger zijn dan die van meer procesgerichte branchegenoten.”

Op middellange termijn concludeert het rapport dat de wereldwijde markt voor voertuigonderdelen naar verwachting zal groeien tot rond de €800 miljard in de periode tot 2020 – wat neerkomt op een groei van €125 miljard in marktvolume. De omzetgroei is in de afgelopen periode ook gestaag toegenomen met een groei van 5% op jaarbasis in 2014.

Belangrijkste ontwikkelingen automotive markt

Structurele uitdaging
Hoewel de financiële cijfers goed nieuws brengen, staat volgens het rapport de gehele industrie een periode van onzekerheid te wachten. Wereldwijd verschuift de eindgebruiker-vraag naar Azië en een toenemend aantal OEMs (original equipment manufacturers) verplaatsen hun R&D-centra naar China en hun productielijnen naar nieuwe markten buiten de BRIC-landen. Bovendien wordt een groeiend aantal Europese automotive leveranciers overgenomen door investeerders uit opkomende landen en vindt er een technologische evolutie plaats op het gebied van aandrijving, ‘driver assistance’ systemen en connectiviteit van voertuigen. Deze ontwikkelingen zorgen volgens de onderzoekers voor het ontstaan van nieuwe concurrentiestructuren en een herverdeling van winst onder leveranciers.

Hoewel de omzet de komende jaren waarschijnlijk blijft groeien, wijst het rapport ook op het mogelijk afvlakken van de groei, waarbij EBIT marges de komende twee jaar significant zullen dalen of afzwakken. Bovendien merken de onderzoekers op dat er een groeiend risico bestaat dat bij sommige bedrijven de winstmarges zullen krimpen.

Wereldwijde omzet en margevooruitzichten leveranciers

“Leveranciers moeten zichzelf goed voorbereiden op dit scenario,” adviseert Berret. “Op de korte termijn zal het verhogen van de efficiency van de organisatie bovenaan de 2015-agenda’s van CEO’s moeten staan. Maar de leveranciers zullen dit moeten realiseren zonder hun flexibiliteit aan te tasten. Ze zullen zich moeten focussen op slimme verbeteringen in efficiency.” In eerste instantie betekent dit het verminderen van product- en productiekosten. Maar het is belangrijk dat de gehele waardeketen van het bedrijf – van R&D tot productie tot ondersteunende functies – zijn flexibiliteit behoudt.

Focus voor CEOs voor 2015 en daarna

* Automotive leveranciers produceren voertuigonderdelen, waarbij banden, aandrijving, exterieur, chassis, interieur en elektronica de belangrijkste specialisaties zijn.

Nieuws

Meer nieuws over