Deloitte: Employee engagement #1 HR uitdaging

31 maart 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Cultuur en werknemersbetrokkenheid (‘employee engagement’) vormen de belangrijkste uitdagingen waar organisaties mee kampen, blijkt uit onderzoek van Deloitte. 8 op de 10 organisaties geeft aan het gebrek aan ‘employee engagement’ als grootste uitdaging te zien. Volgens Deloitte benadrukt de opkomst van het probleem de noodzaak voor organisaties om hun cultuur beter te leren begrijpen en betere strategieën te ontwikkelen om mensen daarbij te betrekken. Door mensen in hun kracht te zetten voorkomen bedrijven het verlies van talent en dus ook van groeikansen.

Zakelijk dienstverlener Deloitte heeft onlangs zijn ‘Global Human Capital Trends 2015 survey’ uitgebracht. In het rapport worden de 10 belangrijkste HR-trends verkend, waarbij vier trends specifiek de aandacht krijgen voor 2015: leidinggeven (‘leading’), betrekken (‘engaging’), heruitvinden (‘reinventing’), en opnieuw bedenken (‘reimagining’). Het onderzoek is gebaseerd op de input van 3.300 organisaties in meer dan 100 landen en meet het belang van specifieke talentuitdagingen en hoe gereed organisaties zijn om deze uitdagingen aan te gaan.

Global Human Capital Trends 2015

Cultuur en engagement
Deloitte’s onderzoek toont aan dat ‘culture & engagement’ over het algemeen als meest essentiële uitdaging wordt ervaren. ‘Leadership’ (het belangrijkste probleem van vorig jaar) en ‘learning & development’ volgen op de tweede en derde plek. De overgrote meerderheid van (HR) leiders – zo’n 87% – noemde het gebrek aan ‘employee engagement’ als belangrijkste uitdaging. In 2014 was dat nog 79% – waarbij 50% dit item als “zeer belangrijk” aanduidde, tegenover 26% vorig jaar.

De opkomst van ‘culture, engagement & retention’ als belangrijkste uitdaging voor leidinggevenden vloeit voort uit de grotere mate van transparantie, mobiliteit van personeel en ernstige tekorten aan vaardigheden. Josh Bersin, Principal en oprichter van Bersin by Deloitte, legt uit: “Terwijl de vraag naar talent stijgt, verschuift de machtsbalans snel van werknemer naar werknemer. Bovendien worden werknemers meer mobiel, autonomer en stellen meer voorwaarden, waardoor het moeilijker wordt hen te managen en te betrekken.” De ontwikkeling benadrukt volgens de onderzoekers “de noodzaak voor bestuurders en HR-leiders om meer begrip te krijgen van de cultuur van hun organisatie, en om ieder HR- en talentprogramma opnieuw onder de loep te nemen om zo mensen beter te kunnen betrekken en in hun kracht te zetten.”

Status of retention and engagement strategy

Behoud en engagement
Hoewel engagement als hoogste prioriteit wordt gezien, faalt de meerderheid van de organisaties erin stappen te nemen om hun cultuur te verbeteren. 18% van de ondervraagde leidinggevenden gaf aan geen behoud en engagement strategie te hebben, terwijl een verdere 16% zei een verouderde strategie te hanteren.

Meer dan de helft (60%) is van mening dat zijn of haar organisatie geen adequaat behoud- en engagementprogramma heeft. Gevraagd naar een beoordeling van hun eigen behoud- en engagementbeleid gaf slechts 7% van de respondenten aan zichzelf excellent te vinden in het meten, stimuleren en verbeteren van engagement en personeelsbehoud. De meerderheid (54%) geeft zijn of haar programma een lagere waarde dan ‘goed’.

Retention and engagement programme capabilities

De human capital adviseurs bevelen organisaties aan zich te richten op cultuurverbetering, en de werknemersbetrokkenheid te verhogen om zo belemmering van toekomstige groei tegen te gaan. Zij stelden een lijst van vijf manieren op om dit proces in gang te zetten:

Vijf manieren

Allereerst moet engagement een prioriteit worden binnen de organisatie; verder moet een programma van real-time evaluaties en assessments worden ingevoerd; daarnaast moet werk betekenisvoller worden door te focussen op leiderschap, coaching en prestatiemanagement; bovendien moeten bestuurders en HR-leiders meer luisteren naar Millennials aangezien zij de organisatiecultuur de komende 10 jaar zullen vormgeven; en tot slot zou de werkomgeving moeten worden versimpeld om zo de werkdruk van de huidige 24/7 werkomgeving te helpen verlichten.

De onderzoekers concluderen: “Organisaties die een cultuur creëren die gedefinieerd wordt door betekenisvol werk, diepgaande werknemer engagement, een goede fit tussen baan en organisatie en sterk leiderschap, presteren beter dan hun branchegenoten en verslaan waarschijnlijk hun concurrentie in het aantrekken van toptalent.”