Private Equity industrie terughoudender met M&A

10 maart 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Het vooruitzicht voor fusies en overnames door private equity partijen is naar verwachting dit jaar minder ten opzichte van 2014. Ondanks de verwachting dat de kwaliteit van de targets zal stijgen, creëert wantrouwen in de robuustheid van het private equity business model enige terughoudendheid in de vooruitzichten. 

Voor het zesde jaar op rij heeft Roland Berger onderzoek uitgevoerd naar private equity activiteit en de daaraan gerelateerde fusies en overname (M&A) vooruitzichten. Voor het onderzoeksrapport, getiteld ‘European Private Equity Outlook 2015’, werden 820 private equity (PE) professionals ondervraagd, van wie 64% meer dan 10 jaar ervaring heeft in het vakgebied.

M&A verwachtingen
Als onderdeel van het onderzoek bekeken de strategie consultants naar de daadwerkelijke feiten uit 2014 ten opzichte van de verwachtingen in 2013. De helft van de PE professionals had juiste verwachtingen over de Europese M&A activiteit in 2014, terwijl voor een derde van de ondervraagden de activiteit lager uitpakte dan verwacht.

Development of PE M&A activity in 2014

De belangrijkste reden voor het uitkomen van de verwachtingen is, volgens het adviesbureau, de combinatie van de beschikbaarheid van targets met voldoende kwaliteit en de hoog beoordeelde beschikbaarheid van financiële middelen. Een aantal factoren die de M&A ontwikkeling in 2014 negatief beïnvloedden waren de pricing van targets en verhinderende geopolitieke ontwikkelingen.

Reasons for 2014 M&A activity

De verwachtingen voor 2015 zijn veel meer voorbehouden, met 20% die verwacht dat de dealgroei even hoog zal zijn als vorig jaar, 18% van de respondenten die een daling in activiteit verwacht en 8% die een daling van meer dan 10% verwachten. De meerderheid van de ondervraagden verwacht een positief groeipercentage in M&A activiteit tot maximaal 10%. Wat betreft specifieke landen, wordt verwacht dat het Verenigd Koninkrijk de grootste stijging zal zien (2,1%), gevolgd door het Iberisch schiereiland in combinatie met Italië met een stijging van 1,8%.

PE M&A activity in major countries

Gevraagd naar de verwachting welke sector de meeste activiteit zal zien, nomineerden 49% van de respondenten de farmaceutische- & zorgsector. Op de tweede plek verwacht 48% de consumenten goederen & retailsector, en 46% denkt dat technologie & media daarna de meeste activiteit zal zien. Vanuit een waarde oogpunt verwachten de respondenten de meeste activiteit in de mid-cap. 86% stelt dat het grootste deel van de deals onder de $250 miljoen zal blijven, waarvan 25% de meeste activiteit voorziet in deals tussen $100 en $250 miljoen en 37% tussen $50 en $100 miljoen.

Value range of expected M&A targets

Ondanks het feit dat diverse economische indicatoren in 2015 zullen verbeteren, zoals het economische klimaat, ontwikkeling van de waarderingslevels en politieke stabiliteit, zijn de respondenten toch terughoudend over de activiteit voor de periode. Een factor die wel een positieve trend laat zien is de hoeveelheid aantrekkelijke targets voor overname. 44% verwacht een toename van het aantal aantrekkelijke overnamemogelijkheden, terwijl 41% onzeker blijft of het veel zal verschillen van het aantal in 2014. De targets die het meest in trek komen zijn volgens 69% van de respondenten “carve-outs” en volgens 66% “meerderheidsbelangen in familiebedrijven”.

Business model
Een interessant onderzoeksresultaat is dat 62% van de respondenten noodzaak zien voor het aanpassen van het PE business model, terwijl maar 26% in het huidige model blijft geloven. Volgens Roland Berger reflecteert dit de “terughoudende opinies van de professionals voor komend jaar, met minder optimisme over de ontwikkeling van PE-gedreven M&A-deals.”

Lost faith in PE business model