Colosseus Consult

Colosseus Consult is een Nederlands bedrijf. Sinds 2005 specialiseren wij ons in het aanbieden van consultancy voor de financiële branche. Hierbij besteden we veel aandacht aan het maken van de vertaalslag tussen business en innovatieve IT. Met als uiteindelijk doel om de uitdagingen in de business op het gebied van processen, controle over data en compliance te signaleren en te tackelen. De afgelopen jaren hebben wij geïnvesteerd in het omzetten van onze kennis en ervaring in de juiste methodieken, aanpak en ontwikkeling van onze eigen applicatie: Colosseus Data Platform (CDP).

Actuele ontwikkelingen en uitdagingen in de branche liggen ten grondslag aan onze werkwijze. Speerpunten zoals meer transparantie, een centrale rol voor de klant, minder complexiteit en vooral kostenbeheersing is waar wij onze filosofie en oplossingen op baseren. In 2019 heeft Colosseus samen met Ensur België de Nederlandse tak van Ensur opgericht, Ensur NL. Ensur NL is dé transformatiepartner voor de Leven- en Pensioenmarkt in Nederland.

Onze diensten

Datamigraties
Complexe migratietrajecten beheersbaar maken. Dat is waar we goed in zijn en wat we graag doen.

Datamigraties draaien om het tijdig, juist en volledig overbrengen van data van het ene naar het andere systeem. Dat moet vastgelegd en aangetoond worden. Vaak migreren we ook nog richting een nog niet volledig gefixeerd doelsysteem, een extra toevoeging aan de complexiteit.

Hoe maken we het migratietraject efficiënter, beheersbaarder en daarmee goedkoper?

Onze methodiek en onze software zijn erop gericht een steeds beter antwoord te geven op die vraag. Dat is nooit ‘af’, we blijven onszelf uitdagen.

Datakwaliteit
Het gaat erom om dat een deelnemer krijgt waar deze recht op heeft, dat er vertrouwen en zekerheid is in de juistheid van de administratie. Correcte data en correct gebruiken van data is hierbij een voorwaarde.

Er zijn verschillende mogelijkheden om datakwaliteit te beoordelen. Het is daarbij zeker niet altijd nodig alle rekenregels na te bouwen of een integrale reken technische controle uit te voeren.

Wij gaan graag met u in gesprek over de verschillende en wenselijke mogelijkheden bij het beoordelen van de datakwaliteit.

Implementaties
Onze ervaren businessanalisten helpen met de implementatie van een nieuw administratiesysteem. Het implementeren van een nieuw systeem vereist vaak een nauwe samenwerking met de softwareleverancier.

Door onze specialisatie op het snijvlak tussen business en IT, worden de consultants van Colosseus breed ingezet binnen systeemimplementatieprojecten. We denken actief mee over de beste manier om het systeem te implementeren.

Daarmee slaan wij een brug tussen de wensen en eisen van de verzekeraar en de geboden uitvoering door de leverancier.

Interim
De jarenlange ervaring van onze consultants in diverse rollen en op verschillende projecten zorgt voor een brede inzetbaarheid.

Wij ondersteunen met name in rollen als actuaris, actuarieel analist en tester, business analist en informatieanalist en functioneel tester.

Colosseus Consult | Nieuws