Verantwoorde Collegevorming

GITP

Professionalisering van zowel de vorming, de personele invulling en de kwaliteiten van het college van B & W, is gezien de groei van het aantal gemeentelijke taken, onvermijdelijk.

Rapporten