Bevoegdheden van een Ondernemingsraad

GITP

Medezeggenschapsorganen van grote bedrijven laten mogelijkheden liggen om invloed uit te oefenen op het beleid van hun onderneming.

Rapporten