ING

Adres - en contactgegevens van ING. Neem contact op met ING via telefoon of email.
ING - Contact | Consultancy.nl

ING | Contact

ING - Contact | Consultancy.nl
Bedrijfsprofiel van ING: een overzicht van ING nieuws, interviews, werken bij, contactgegevens en overige informatie op Consultancy.nl.
ING | Consultancy.nl

ING

ING

ING is een wereldwijde financiële instelling van Nederlandse origine en levert diensten op het gebied van bankieren, beleggen, levensverzekeringen en pensioenen die inspelen op de wensen van een brede klantengroep. Voortaan richten wij ons op onze positie als internationale retail-, direct- en zakenbank, terwijl we een optimale basis creëren voor een onafhankelijke toekomst van onze verzekeringsactiviteiten (inclusief vermogensbeheer).

Onze strategie
ING gaat haar bank- en verzekeringsactiviteiten scheiden om de belangen van haar stakeholders te blijven dienen, de managementfocus te vergroten en waarde te creëren voor de aandeelhouders. Wij zijn ervan overtuigd dat dit met het oog op de wijdverbreide vraag naar meer eenvoud, betrouwbaarheid en transparantie de beste aanpak is. In de toekomst zal ING Bank haar wereldwijde positie en internationale netwerk verder uitbreiden vanuit haar vooraanstaande posities in sparen, multidistributiekanalen, eenvoudige producten en marketing. ING Verzekeringen heeft een sterke positie als wereldwijde leverancier van levensverzekeringen en pensioenen en kan daardoor uitstekend inspelen op de sociaaleconomische ontwikkelingen.

We gaan ons toeleggen op het winnen van het vertrouwen van de klanten met transparante producten, waar voor hun geld en superieure service. Ons ideaal is dat sparen en beleggen in de toekomst wereldwijd veel gemakkelijker moeten worden voor de klant.

Onze belanghebbenden
ING doet zaken op basis van duidelijke business principles. Bij alles wat wij doen, proberen we zo goed mogelijk rekening te houden met de belangen van onze verschillende belanghebbenden: klanten, medewerkers, zakenrelaties, leveranciers, de samenleving en aandeelhouders. ING streeft ernaar een maatschappelijk betrokken organisatie te zijn.

Verantwoord ondernemen
ING streeft naar een toekomst met duurzame winst vanuit duidelijke ethische partnersprincipes en met respect voor alle belanghebbenden. ING wil een maatschappelijk betrokken partner zijn. Alleen door professioneel en integer handelen kunnen wij het vertrouwen van onze belanghebbenden behouden en onze reputatie hooghouden. Onze gedragscode, de ING Business Principles, omvat de waarden en normen die wij nastreven, alsmede onze verantwoordelijkheden ten aanzien van maatschappij en milieu: wij hechten aan onze integriteit, zijn open en helder, respecteren elkaar en ondernemen maatschappelijk verantwoord en milieubewust.

Bedrijfsinformatie van ING: diensten, hoofdkantoor, aantal medewerkers en overige bedrijfsgegevens van ING op Consultancy.nl.
ING - Bedrijfsinformatie | Consultancy.nl

ING | Bedrijfsinformatie

ING Nederland

Diensten
:
Hoofdkantoor
:
Aantal medewerkers
:
Website
:
Een overzicht van de social media accounts van ING op LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+, YouTube en Instagram.
ING - Social Media | Consultancy.nl

ING | Social Media

Werken bij ING: Kom meer te weten over een carrière bij ING en ontdek hoe het is om voor ING te werken.
ING - Werken bij | Consultancy.nl

ING | Werken bij

ING - Werken bij | Consultancy.nl

ING |