IT value sourcing

Aanbieder
Type
Training
Kosten
€599,-
Duur
2 dagdelen
Aantal deelnemers
8 - 12
Doelgroep
Inkoper
Taal
Nederlands

Wat doet u om de beste ICT oplossing in te kopen en daarbij de juiste ICT leverancier te selecteren? Hoe borgt u dat u daarbij uw business case gaat realiseren? Wat doet u om maximaal te profiteren van de kennis en kunde van uw ICT leverancier zonder controle te verliezen en onnodig risico te lopen? In de cursus IT Value Sourcing leert u hoe u het tactisch inkoopproces uitvoert voor een ICT oplossing; van sourcing strategie tot specificatie, selectie en contractering.

Het IT value sourcing model helpt u op een gestandaardiseerde wijze alle eisen en wensen voor het inkopen van ICT hardware, software en/of diensten in kaart te brengen. Hierdoor kunt u sneller en beter uw ICT tenders uitvoeren. Bovendien borgt u dat uw programma van eisen compleet, correct en consistent is. Het model is gebaseerd op elementen van best value, balanced score card en architectuur denken. De training wordt gegeven door onze ervaren trainer en adviseur Menno van Drunen.

  1. Het IT Value Sourcing model
  2. IT Sourcing strategie
  3. Specificeren scope en gebalanceerde doelstellingen
  4. Specificeren randvoorwaarden op basis van architectuur denken
  5. Seleccteren, concretiseren en contracteren
  6. Contractmanagement
  • Weet u wat de belangrijkste succes en faalfactoren zijn bij het uitbesteden van ICT
  • Kunt u het ICT inkoopproces doorlopen van strategie tot aan contractering
  • Kunt u uw stakeholders faciliteren en uitdagen ten aanzien van hun doelstellingen en de randvoorwaarden voor uw ICT project
  • Beschikt u over een set practische tools om een ICT  inkooptraject uit te kunnen voeren.

Na afloop van deze training ontvangt elke deelnemer een certificaat van deelname.

Algemene informatie

Aanbieder: Supply Value

Type: Training

Kosten: €599,-

Duur: 2 dagdelen

Aantal deelnemers: 8 - 12

Doelgroep: Inkoper

Taal: Nederlands

Meer opleidingen in Inkoop

Meer opleidingen in Inkoop

Meer opleidingen van Supply Value

Meer opleidingen van Supply Value