VKA: Ontwikkeling cloud computing goed voor economie

28 maart 2012 Consultancy.nl

Als de Nederlande overheid erin slaagt om een aantal belemmeringen rondom het gebruiken van Cloud Computing weg te nemen, dan vergroot het de kans dat de Cloud Computing markt versneld volwassen wordt. Wanneer bovendien de aan Cloud Computing gekoppelde productiviteitsgroei realiteit wordt, zal de gehele Nederlandse economie een stap vooruit zetten. Dit blijkt uit onderzoek van Verdonck, Klooster & Associates (VKA), Rand Europe en advocatenkantoor Van Doorne in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I).

Explosieve groei van Cloud Computing
De wereldwijde markt voor Cloud Computing is een van de snelst groeiende segmenten binnen de ICT branche. Volgens Forrester gaat de markt van Cloud Computing groeien van $40,7 miljard in 2011 naar meer dan $241 miljard in 2020. Publieke clouddiensten vertegenwoordigt het grootste segement: van de $40,7 miljard komt $25,5 miljard van openbare cloud. Meer dan 80% van de omzet wordt gegenereerd door SaaS diensten, het overige marktaandeel wordt verdeeld over IaaS, PaaS en BPaaS diensten.

De Nederlandse overheid erkent het (economische) belang van Cloud Computing en heeft mede daarom een aantal jaar geleden de doelstelling gesteld om het (veilig) gebruik van Cloud Computing te stimuleren. Om inzicht te krijgen in hoe de overheid hieraan kan bijdragen heeft EL&I adviesbureaus VKA, Rand Europe en Van Doorne gevraagd om onderzoek te doen naar mogelijkheden. In het rapport ‘Cloud Computing, Fundament op Orde’ brengen de bedrijven de belemmeringen die aanbieders en (potentiële) afnemers van Cloud Computing diensten ervaren in kaart en presenteren ze de mogelijkheden voor EL&I om belemmeringen weg te nemen / te verminderen.

Minister Verhagen gaat in de komende maanden op basis van de aanbevelingen van het onderzoek samen met ondernemers en aanbieders van Clouddiensten vervolgstappen uitwerken.

Belangrijkste drijfveren
In het rapport concluderen de adviseurs dat Cloud Computing verschillende voordelen met zich meebrengt. Cloud Computing helpt ondernemers - met name MKB-ondernemers - met het realiseren van grote besparingen op het gebied van ICT kosten. De technologie biedt hun de mogelijkheid om op een eenvoudige en goedkope manier te beschikken over de modernste technologie. Zo kunnen ondernemers “zonder rompslomp via computernetwerken gebruik maken van ICT toepassingen”. Daarnaast kunnen startende ondernemers via de Cloud veel sneller en goedkoper emaildiensten en opslag van data regelen dan zelf een server aan te schaffen en te onderhouden.

Download het rapport: Cloud Computing, Fundament op Orde

Cloud Computing heeft ook nadelen
Het gebruik van Cloud Computing heeft ook nadelen. Zo moet er volgens de consultants meer duidelijkheid komen over de beveiliging van en controle over data via de Cloud. Daarnaast bestaan er zorgen over de leveringszekerheid van bepaalde diensten. Ook is niet altijd duidelijk voor ondernemers of het gebruik van Cloud Computing voldoet aan internationale wetgeving.

Nieuws

Meer nieuws over