S&V en ConQuaestor onderzoeken werkkapitaal

07 februari 2011 ConQuaestor

S&V Management Consultants en ConQuaestor onderzoeken belang van werkkapitaal

S&V Management Consultants en ConQuaestor zijn een onderzoek gestart naar het belang van werkkapitaal en voorraden bij Nederlandse ondernemingen. Het onderzoek moet het volgende inzicht opleveren:

  • De betrokkenheid van de verschillende bedrijfsfuncties binnen (Nederlandse) ondernemingen bij de optimalisatie van het werkkapitaal en de voorraad in het bijzonder;
  • Het proces waarmee de hoogte van het werkkapitaal en de voorraad wordt geoptimaliseerd;
  • De koppeling tussen de hoogte van het werkkapitaal plus de voorraad en de strategische doelstellingen van de onderneming.

S&V Management Consultants en ConQuaestor zullen na afronding van dit onderzoek aan de respondenten terugkoppeling geven van de resultaten. Dit kan ook een persoonlijke terugkoppeling zijn over hoe het eigen bedrijf zich verhoudt tot het gemiddelde van de desbetreffende branche en tot het algemene gemiddelde.

Klik hier om aan het online onderzoek deel te nemen.

Nieuws