Globalisering de succesfactor in de consultancybranche

25 oktober 2011 Consultancy.nl

Jaarlijks doet Sourceforconsulting.com, een onderzoeksbureau gespecialiseerd in de management consulting markt, onderzoek naar de stand van zaken in de Europese adviesbranche. In een serie van drie artikelen presenteert Consultancy.nl, in samenwerking met Sourceforconsulting.com Directeur Fiona Czerniawska, een overzicht van de belangrijkste bevindingen. 

Groei van de Europese consultancymarkt stagneert
Uit het onderzoek van Sourceforconsulting.com naar de consultingmarkt in Europa blijkt dat de industrie nu ongeveer €29 miljard waard is, en opkrabbelt uit de hevigste downturn in zijn geschiedenis. Kijkend naar de toekomst zijn de meeste ondervraagde bedrijven positief, hoewel er geen bijzonderheden worden verwacht. De belangrijkste consultingmarkten in Europa, waaronder Nederland, verwachten eencijferige groei. En, niet verrassend: Spanje, Italië en veel Zuidoost-Europese landen blijven naar verwachting zwakke consultingmarkten, wellicht gedurende meerdere jaren.

De groei van de adviesbranche in grote Europese markten tussen 2011 en 2013:

Consulting Market Growth

Groei afkomstig van opkomende markten
Ondanks de trage marktgroei heeft vrijwel elk ondervraagd bedrijf plannen om te groeien. Veel adviesbureaus verwachten dat ze beter zullen presteren dan de markt. Hoe gaan ze dat doen? Er zijn meerdere mogelijkheden, maar de grootste kans, voor firma’s van elk type en omvang, ligt in globalisering. Daarvoor zijn drie redenen: ten eerste komt een groot deel van de huidige groei in de adviesbranche van klantorganisaties die actiever worden in opkomende markten. Zij staan voor nieuwe uitdagingen waarvoor specialistische, externe ondersteuning nodig is, en ze hebben vaak voldoende kapitaal om aan consultants te besteden.

Ten tweede: bedrijven die vooral in hun nationale markt actief zijn kijken nu naar hun meer internationale rivalen, en naar de lessen van de recessie. Ze concluderen dat ze meer internationaal moeten worden, en ook zij zijn op zoek naar consultants om hen te helpen bij deze overgang.

Ten derde: deels als gevolg van deze enorme vraag zijn consultants met internationale ervaring schaars. De marges die adviesbureaus voor dit type werk kunnen hanteren zijn relatief hoog.

Globalisering de succesfactor
De overkoepelende conclusie van het onderzoek is dat globalisering de kernfactor is die succes en verlies in de adviesbranche de komende vijf jaar zal bepalen. In de afgelopen tien jaar werd de competitie in de industrie gedomineerd door de vraag wie welke service levert; in de toekomst zal de competitie draaien om wie de meest globale denkwijze heeft.

Nieuws

Meer nieuws over