Berenschot: Samenwerking Aalsmeer en Amstelveen

28 december 2010 Consultancy.nl

Berenschot heeft in opdracht van Aalsmeer een haalbaarheidsstudie gemaakt voor de mogelijke samenwerking met omringende gemeenten. Berenschot heeft drie varianten onderzocht: Aalsmeer-Uithoorn, Aalsmeer-Amstelveen-Uithoorn en Amstelveen-Aalsmeer.  Op basis van de analyse van het adviesbureau hebben de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen bekendgemaat dat ze kiezen voor verdergaande samenwerking.

Samenwerking effectief eind 2012

De twee gemeenten Amstelveen en Aalsmeer hebben het voornemen uitgesproken om ambtelijk te gaan samenwerken. ‘Deze samenwerking moet eind 2012 haar beslag krijgen’, melden de gemeenten vrijdag. Beide gemeenten blijven zelfstandig met eigen besturen en gemeenteraden. Een compacte kernorganisatie, met directie en adviseurs, blijft actief op de huidige Aalsmeerse locatie. Dat geldt tevens voor de uitgebreide loketfunctie. In Aalsmeer kunnen inwoners óók straks nog gewoon hun paspoort halen en hun huwelijken sluiten. Het plan is de Aalsmeerse ambtenaren in dienst te laten treden van de ‘opdrachtnemer’ gemeente Amstelveen, die vervolgens diensten gaat leveren aan ‘opdrachtgever’ gemeente Aalsmeer.

Nieuws

Meer nieuws over