Roland Berger: consolidatieslag in batterij sector

29 april 2010 Roland Berger Strategy Consultants

Wereldwijd zullen er zes tot acht lithium-ion batterijproducenten overeind blijven in de komende vijf tot zeven jaar. Dat komt omdat de wereldwijde vraag naar betere en goedkopere accu’s voor in elektrische auto’s veel investeringen in R&D en productie vergt. Deze kunnen alleen opgebracht worden door grote bedrijven, zodat een consolodatieslag niet zal uitblijven, zo voorspelt strategy adviesbureau Roland Berger Strategy Consultants in het rapport "Li-Ion Batteries - The Next Bubble Ahead".

Grote stijging in verkoop van elektrische auto's

De komende tien jaar zal de verkoop van elektrische auto's onvermoeid doorgroeien. Roland Berger verwacht dat er in 2015 meer dan 1,2 miljoen hybride en elektrische auto's rondrijden. Eerder onderzoek van concurrent Bain & Company onderbouwt de stelling - volgens Bain zou tegen 2020 de helft van de nieuwe wagens een volledige of hybride elektrische motor hebben. In Europa zou er tegen 2020 een markt zijn van 100.000 nieuwe wagens en wereldwijd van ongeveer 350.000 nieuwe wagens.

Verwachte d a l i n g i n p roductie kosten van batterijen

Niet alleen zijn consumenten blijvend geïnteresseerd in alternatieve energiesystemen, ook zal verlaging van batterijkosten hieraan bijdragen. Grote R&D inspanningen van bedrijven zullen de technologie flink goedkoper maken en grootschalig produceren leidt eveneens tot kostenvoordelen.

Het totaal aan voorgestelde investeringen in Li-ion batterij productiecapaciteit bedraagt meer dan 8,5 miljard euro wereldwijd tot 2015. Als gevolg van deze aanzienlijke investeringen, zal er tijdelijk een overcapaciteit ontstaan. Forse overheidssubsidies stimuleren deze overcapaciteit nog meer, met name in de VS en Japan. "De investeringen in batterijen lopen vooruit op de verkoop van elektrische auto's. Dit leidt onvermijdelijk tot een tijdelijke onbalans in de markt," aldus René Seyger, partner van Roland Berger Nederland.

Overcapaciteit vormt een bedreiging

De tijdelijke overcapaciteit is een bedreiging voor de batterijproducenten. "Om met de groeiende competitie het hoofd boven water te houden, moet een bedrijf in staat zijn de batterijkosten te verlagen. Om de kosten te verlagen zijn hoge investeringen in R&D en grootschalige, efficiënte productiefaciliteiten nodig. Deze investeringen zijn echter zo hoog dat slechts een handjevol bedrijven wereldwijd dit kan opbrengen," aldus Seyger. Het adviesbureau verwacht dat de kritische grens ligt bij bedrijven met een omzet van minstens 600 miljoen in 2015. Kostenbesparingen en groeiende competitie zullen leiden tot grote consolidatie in de komende jaren. "Als gevolg hiervan zullen slechts zes tot acht lithium-ion batterijproducenten wereldwijd overleven in de komende vijf tot zeven jaar."

Europese overheden moeten nu actie ondernemen om te voorkomen dat deze toekomstige technologie aan Azië verloren gaat. Tegelijkertijd hebben batterijproducenten een goed opgestelde strategie nodig om marktaandeel te winnen om hun voortbestaan zeker te stellen. Ten slotte moeten investeerders in staat zijn om de hoge investeringsrisico's te dragen. Seyger: "Ongunstige factoren stapelen zich op. Maar als deze goed worden gemanaged, zijn elektrische auto's nog steeds een winstgevende markt in de toekomst."

Nieuws