Bain & Co: Helft nieuwe auto's elektrisch in 2020

07 april 2010 Mobimix

Volgens strategy consulting adviesbureau Bain & Company zou tegen 2020 de helft van de nieuwe wagens een volledige of hybride elektrische motor hebben. Ook zullen autoconstructeurs meer en meer 'range extenders' inbouwen. Bij de hybride wagens zal de verbranding van benzine en diesel gebeuren onder invloed van een elektrische motor, die zijn energie put uit batterijen die continu worden opgeladen. Wanneer de wagen dan in de stad rijdt en minder snel moet rijden, schakelt de motor helemaal over op elektriciteit. Bij de 'range extenders' wordt de motor helemaal elektrisch aangedreven en dient de benzine of diesel als terugvaloptie indien de batterijen leeg zijn en niet meteen kunnen worden opgeladen.

De studie geeft aan dat elektrische wagens voornamelijk populair zullen zijn in de buurt van metropolen. In Europa zou er tegen 2020 een markt zijn van 100.000 nieuwe wagens en wereldwijd van ongeveer 350.000 nieuwe wagens. Net zoals in vroegere studies wordt er bevestigd dat de prijs van de wagens zal dalen indien de batterijen in massaproductie kunnen worden geproduceerd. Ook werd er onderzoek gedaan naar de 'gemiddelde bestuurder' van elektrische wagens. De eersten die een elektrische wagen zullen kopen, rijden vandaag met een wagen van rond de €60.000. De elektrische wagen zou dan voornamelijk worden gebruikt om verplaatsingen naar de stad te maken.

Deze laatste bevinding werd al bevestigd in een studie van Cambio over het beschikbaar stellen van milieuvriendelijke wagens (zie eerdere berichtgeving). Bijgevolg zou de auto 's nachts worden opgeladen in de eigen garage dat is voorzien van een eigen oplaadpunt. De studie suggereert dan ook dat de introductie van elektrische wagens niet meteen een dicht netwerk van oplaadpunten vereist.

Uit de studie denkt het adviesbureau dat de markt van de elektrische voertuigen de komende jaren zal gekenmerkt worden door volgende zeven evoluties:

1. Massaproductie van elektrische wagens tegen 2020
Een gedifferentieerd aanbod aan volledige en semi-elektrische wagens zal de kostprijs doen dalen.

2. Goedkopere batterijen tegen 2015
Vandaag maakt de manuele productie van de lithium-ion batterijen nog 75 procent van de kostprijs uit. Tegen 2015 zou de prijs moeten zijn gehalveerd door schaalvoordelen bij de productie en nog eens een kwart extra tegen 2020.

3. De elektrische wagen zal een nieuw lifestyle-product zijn
De eerste bestuurders zullen kapitaalkrachtig zijn en wonen voornamelijk in de grootsteden. Ze kiezen niet alleen voor de milieuvriendelijkheid van de wagens, maar rijden rond in dit type wagens omdat ze sterk geïnteresseerd zijn in de technologie, een gemakkelijke stadswagen wensen en pionier willen zijn.

4. De elektrische wagen is geen variant, maar een nieuw concept
De elektrische wagen is een revolutie in het rijden doordat er geen uitstoot en geluidsoverlast is. Het differentieert zich volledig van de 'conventionele' wagens. De minimale autonomie wordt daarom niet altijd als hinderlijk beschouwd.

5. Een grootschalig oplaadnetwerk is nog niet aan de orde
Door het unieke karakter van de elektrische wagen en het selectief gebruik van de wagen, verwachten de bestuurders nog geen sterk uitgebreid netwerk. Momenteel volstaat het opladen via een conventionele stekker, ook al is deze oplaadtijd langer. Snellaadstations worden eerder aangewend voor noodgevallen.

6. De huidige elektrische wagens voldoen aan de huidige noden
De technische vooruitgang bij de elektrische wagens volstaat voor 80 procent van de huidige mobiliteitsvraag.

7. De opmars van de elektrische wagen is niet meer te stoppen
Door het steeds groeiende draagvlak zal de wagen een belangrijk aandeel hebben om de CO2-uitstoot van het verkeer te doen dalen.

Nieuws

Meer nieuws over