PwC: M&A in mediasector daalt met 63%

21 januari 2010 Financieel Management

De transactiemarkt in de Europese mediasector is terug op het lage niveau ten tijde van de internetzeepbel begin deze eeuw, zo blijkt uit het rapport 'M&A Insights: Media Sector 2010' van adviesbureau PricewaterhouseCoopers (PwC). In 2009 waren er 90 transacties vs. 135 in 2008 met een totale waarde van €6,3 miljard vs. €17,1 miljard in 2008.

Volgens het adviesbureau zal de transformatie van traditionele mediabedrijven, de schuldenlast van mediabedrijven en de voorzichtig aantrekkende economie in 2010 leiden tot een opleving van fusies en overnames in de mediasector. Het verwerven van een meerderheidsbelang in het in Nederland beursgenoteerde Jetix door Walt Disney was goed voor een vijfde plaats op de lijst van Europese M&A-deals in de mediasector.

De daling van 63% ten opzichte van de transactiewaarde in 2008 is volgens Cornelis Smaal, partner Transaction Services bij PricewaterhouseCoopers, het gevolg van het feit dat Europese mediabedrijven het afgelopen jaar hebben gebruikt om het eigen huis op orde te brengen. ‘Bedrijven waren genoodzaakt zich te focussen op kostenreducties en financiële herstructureringen in plaats van op fusies en overnames. Al had de markt wat meer verwacht van strategische kopers nu de slagkracht en daarmee de concurrentie van private equity-partijen geringer is. Bovendien stonden er slechts topbedrijven te koop die de verkopers echter niet tegen kredietcrisisprijzen wilden verkopen. Daardoor liepen veel onderhandelingen uiteindelijk op niets uit.’

Opleving verwacht na de kredietcrisis 

Maar net als na de internetzeepbel voorziet Smaal dat de transactiemarkt ook na de kredietcrisis weer zal opleven. ‘Enerzijds heerst er vanwege een tekort aan vermogen, beperkte kredietfaciliteiten en sectorbrede herstructureringen nog steeds pessimisme in de branche. Anderzijds zullen deze zelfde her-structureringen en gewijzigde kapitaalstructuren op den duur leiden tot het afstoten van onderdelen die niet meer passen binnen de strategie. Het aantrekken van de transactiemarkt in de tweede helft van 2009 wijst er bovendien op dat kopers en verkopers elkaar langzamerhand weer vinden in de prijs of waarde van een onderneming.’

Door de periode van herstructureringen zijn banken overigens inmiddels zelf ook financiële stakeholders van een aantal mediabedrijven of –onderdelen. Daardoor spelen zij een grote rol in het bepalen van de toekomst van veel mediabedrijven. Hun focus voor de komende anderhalf jaar ligt naar verwachting met name op herstel van vermogen door mediabedrijven met hoge schulden te dwingen tot de verkoop van onderdelen.

Digitale revolutie

Ook de digitale revolutie, waarbij er een verschuiving van print naar online plaatsvindt, zal het komende jaar een impuls voor de transactiemarkt vormen, zo verwacht Cornelis Smaal: ‘Advertentie-inkomsten staan onverminderd onder druk. Traditionele mediabedrijven ontkomen niet aan een transformatie om het hoofd op middellange termijn boven water te kunnen houden. Deze noodzakelijke transformatie is door de kredietcrisis stil komen te staan, maar zal zich in het spoor van de aantrekkende economie hervatten. In deze zogenaamde ‘unfinished business’ zullen ook private equity-partijen zich nadrukkelijk gaan mengen. En hoewel uitgevers nu nog getemperd worden door de crisis, zal op termijn de strijd zich vooral in de uitgeversbranche verharden. Uitgevers zullen de meest prominente wervers van digitale bedrijven gaan vormen.’

Het afgelopen jaar was bij 40% van de mediatransacties al een uitgever betrokken, bij 42% en omroeporganisatie en bij 18% een marketingbedrijf.

Nieuws

Meer nieuws over