OBMC Consulting lanceert website Politiebestel.nl

06 december 2010 OBMC Consulting

OBMC Consulting, een niche adviesbureau met een focus op de publieke sector, heeft vandaag de website www.politiebestel.nl gelanceerd. De website bevat  informatie over de wijzigingen van het politiebestel als gevolg van de invoering  van nationale politie. Politiebestel.nl besteedt aandacht aan nieuws, de  vorming van de nationale politie, de lokale verankering van de politie, maar ook  aan de veiligheidsregio’s en de vorming van de tien OM-regio’s. 
 
"Met de website Politiebestel.nl willen we graag een bijdrage leveren aan de  discussie rond het politiebestel en de vorming van een nationale politie. In het  bijzonder geldt dat voor de lokale verankering van de politie in een nationaal  politiebestel" aldus Frank Rozenberg, directeur OBMC Consulting.  

Ter gelegenheid van het online gaan kunnen bezoekers van Politiebestel.nl een rapport downloaden. Hierin is met een aantal kengetallen van de huidige 25 politieregio’s een doorvertaling gemaakt naar de tien toekomstige politieregio’s.

Download het rapport Tien nieuwe politieregio’s: Een beeld op basis van bestaande indicatoren
 
Een opvallende uitkomst van die doorvertaling is de sterkte per 1.000 inwoners. Voor  zeven van de tien nieuwe politieregio’s is er sprake van circa 2,5 politiesterkte per  1.000 inwoners. In Haaglanden (het huidige Haaglanden en Hollands Midden),  Rotterdam-Rijnmond (het huidige Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid) en  Amsterdam (Amsterdam-Amstelland) is er sprake van beduidend meer politiesterkte  per 1.000 inwoners. In het geval van Amsterdam ligt dat circa een factor 2,3 hoger  (5,8 per 1.000 inwoners). 

OBMC Consulting: helft van politiekorpsen failliet

In september maakte adviesbureau OBMC Consulting bekend dat bijna de helft van de 25 politiekorpsen in Nederland afstevenen op een faillissement. De korpsen teren al jaren in op hun reserves en de bodem van de schatkist is in zicht. OBMC Consulting baseerde haar conclusies uit een eigen analyse, op basis van gegevens van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie en informatie van de politie.

Over OBMC Consulting

OBMC Consulting is een niche adviesbureau dat zich richt op de non profit sector op het gebied van bestuurlijke en strategische vraagstukken. OBMC Consulting is in 2004 opgericht en heeft momenteel 4 vaste consultants in dienst. Het kantoor van OBMC Consulting is gebestigd in Den Haag. 

Nieuws

Meer nieuws over