Mercer: Toezicht op arbeidsvoorwaarden voldoet niet

30 september 2010 Consultancy.nl

Slechts 16 procent van de wereldwijde multinationals heeft het gevoel dat hun huidige toezichtstructuur rondom arbeidsvoorwaarden voldoet. Dat blijkt uit wereldwijd onderzoek van Mercer.

De economische crises heeft laten zien dat een zwakke of niet makkelijk toegankelijke informatievoorziening voor veel problemen zorgt. Zonder de juiste informatie kan immers niet tot effectieve beslissingen worden gekomen.

Ook de reikwijdte van de activiteiten die mondiaal aandacht behoeven moet verder worden verbreed. Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan dat er betere en tijdige informatie nodig is op het gebied van arbeidsvoorwaardenmanagement. 30 procent wil dan ook wijzigingen in de interne rapporteringsstructuur doorvoeren.

De respondenten beamen nu al dat het toezicht op het arbeidsvoorwaardenpakket niet meer uitsluitend is voorbehouden aan HR- en financiële functionarissen. Er is sprake van een toenemend belang van andere stakeholders: de raad van bestuur toont meer betrokkenheid (20%), de aandeelhouders verscherpen het toezicht (23%) en de werknemers zijn meer betrokken (30%).

Hans van Dijk van Mercer: “De meeste organisaties richten zich op ontwerp en financieringsbesluiten van employee benefits. Aan het belang van monitoring van risico’s vanuit het perspectief van de onderneming wordt minder, eigenlijk veel te weinig aandacht geschonken. Voor effectief risicomanagement is een integrale aanpak nodig.” Ruim driekwart van de ondervraagde multinationals geeft aan op zoek te zijn naar verbetering van hun managementstructuur op het gebied van mondiale financiële, strategische en reputatie risico’s die gepaard gaan met hun arbeidsvoorwaardenpakket.

Arbeidsvoorwaardenpakket groot risico voor organisaties

93 procent van de multinationals geeft aan dat het arbeidsvoorwaardenpakket een potentieel risico vormt voor hun overkoepelende bedrijfsstrategie. 81 procent ziet een financieel risico en 93 procent een reputatierisico. Bij 60 procent van de multinationals is er behoefte aan meer informatie over de risicopositie gerelateerd aan het arbeidsvoorwaardenpakket.

Aandachtsgebieden voor de verbetering van de toezichtdoelstellingen van het arbeidsvoorwaardenpakket zijn:

  • Besluitvormingsstructuur. Momenteel beschikt slechts 23 procent van de respondenten over een mondiale commissie; in 29 procent van de gevallen ligt de eindverantwoordelijkheid hiervan bij één of twee personen. Financiële functionarissen zijn nog ondervertegenwoordigd in deze mondiale commissies.
  • Mondiaal beleid. Multinationals leggen relatief weinig beleid schriftelijk vast: 44 procent heeft schriftelijk vastgelegd beleid voor het opmaken van de boeken op basis van de accounting regels (bijvoorbeeld IFRS), 36 procent voor arbeidsvoorwaarden ontwerp en 32 procent voor financieringsbesluiten. Minder dan een kwart heeft vastgelegde richtlijnen voor het te voeren beleggingsbeleid.
  • Focus op beschikbare premieregelingen. De betrokkenheid van het hoofdkantoor is gering; de besluitvorming wat betreft de beschikbare premieregelingen berust vaak nog alleen bij het lokaal management.

Een ruime meerderheid van de multinationals heeft aangegeven de teugels aan te gaan halen, beleid vast te leggen en verantwoordelijkheden beter in de organisatie te verankeren. Belangrijkste doelstellingen daarbij zijn het voorkomen van verrassingen en het efficiënter managen en financieren van de employee benefit pakketten.