Mercer: Onvrede over salaris en arbeidsvoorwaarden

12 september 2011 Consultancy.nl

Slechts 45% van de Nederlandse werknemers zegt tevreden te zijn over het salaris dat hij verdient. Dit blijkt uit het What’s Working onderzoek van Mercer onder ruim 1.800 werknemers. Salaris staat in de top 10 van belangrijke factoren voor algehele werknemerstevredenheid, een bonus is een stuk minder belangrijk en haalt zelfs de top 10 niet.

Het basissalaris wordt door de helft van de respondenten als belangrijke factor aangegeven en komt hiermee op plaats zeven in de top 10 van factoren die tevredenheid beïnvloeden. Met respect behandeld worden tijdens het werk en de work-life balance wegen met respectievelijk 72% en 64% het zwaarst. Arnout Korteweg, Market Leader Benelux bij Mercer: “Ondernemingen focussen veelal op het salaris om hun werknemers tevreden te houden. Het is ook belangrijk, maar zeker niet de enige noch de belangrijkste factor. In het licht van duurzaam personeelsbeleid doen organisaties er dan ook goed aan om met meerdere factoren zoals bijvoorbeeld talentmanagement, functie-indeling en een goede work-life balance rekening te houden.”

Gras bij de buren
De helft van de respondenten denkt dat zij, ten opzichte van collega’s die hetzelfde soort werk doen, eerlijk betaald worden. In 2006 lag dit percentage maar liefst 8% hoger op 58%. De meeste Nederlandse werknemers denken dat het gras bij de buren op salarisgebied groener is, slechts 36% geeft aan van mening te zijn dat het salaris bij andere bedrijven in de sector beter is. Meer dan de helft (60%) van de werknemers begrijpt hoe hun salaris is bepaald. Iets minder dan de helft (48%) is van mening dat zij betaald worden naar de inspanning en contributie aan het bedrijf die zij leveren. Korteweg: “Bedrijven kunnen belangrijke voordelen behalen op de communicatie over arbeidsvoorwaarden in zijn geheel, maar zeker specifiek voor salaris. Als medewerkers begrijpen hoe het salaris is opgebouwd, hoe dit wordt afgezet tegen prestaties en hoe het zich verhoudt ten opzichte van vergelijkbare bedrijven in de sector zal het begrip rondom salaris stijgen en daarmee de tevredenheid.“

Mannen vinden salaris belangrijker
Mannen achten het salaris een stuk belangrijker dan vrouwen, ruim 52% van de mannen geeft aan salaris heel belangrijk te vinden tegen 42% van de vrouwen. Dichter bij elkaar ligt het oordeel over het salaris. Van de mannelijke respondenten is 44% tevreden over het salaris wat zij ontvangen, tegenover 47% van de vrouwen. Werknemers in de leeftijdscategorie 55 – 64 jaar zijn met 48% het meest tevreden over hun salaris. De groep werknemers tussen de 16 – 24 (37%) is het minst tevreden over het salaris wat zij ontvangen. De leeftijdsgroep die salaris het meest belangrijk vindt is de groep tussen de 35 - 44 (56%).

Tevredenheidcijfers salaris uitgesplitst naar sector
Mercer - Tevredenheidscijfers Salaris

Nieuws