Mercer: Secundaire arbeidsvoorwaarden populairder

27 maart 2012 Consultancy.nl

Ondanks de crisis breiden veel werkgevers hun keuzepakketten aan secundaire arbeidsvoorwaarden uit. Hoewel bijna een derde van de onderzochte multinationals de voorwaarden voor hun werknemers wereldwijd niet gelijk heeft getrokken, is datzelfde aantal wel sterk van plan om dat te gaan doen. Dat blijkt uit onderzoek van Mercer onder 516 bedrijven in 12 Europese landen.

Keuzepakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden
Ondanks de economische crisis zorgen veel werkgevers goed voor hun werknemers. Zo biedt meer dan 60% van de werkgevers hun werknemers een keuzepakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, bijna tweederde overweegt een dergelijk pakket aan te bieden. Peter Conneman, arbeidsvoorwaarden adviseur bij Mercer: ‘Het is niet onbegrijpelijk dat werkgevers in Europa deze pakketten juist zijn gaan uitbreiden ondanks het feit dat veel van hen toch op de financiën moeten letten. Ze zijn duidelijk bereid om te investeren in het behouden van goede werknemers, maar ook in het aantrekken van de juiste werknemers. Dit ondanks het feit dat 39% de administratieve zaken en bijkomende kosten een uitdaging vindt.’

Uitbreiden van optionele secundaire voorwaarden
Werkgevers geven verschillende redenen aan voor het uitbreiden en aanbieden van optionele secundaire voorwaarden, ofwel ‘extra’s’. Daarbij is de werkgeverspositie in de markt het meest van belang (58%), gevolgd door het binden van werknemers (54%) en het behouden van talent (54%). Een van de redenen voor het uitbreiden van de pakketten is de komst van goede internet portals en geïntegreerde platforms. Hierdoor is het voor de werkgever eenvoudiger om keuzepakketten en bijvoorbeeld flexwerken te faciliteren. ‘Ook de steeds groter wordende diversiteit van de werknemerspopulatie en daarmee de diversiteit aan behoeftes, speelt een rol’ aldus Conneman.

Arbeidsvoorwaarden internationaal hetzelfde
Veel multinationals hanteren per land verschillende secundaire arbeidsvoorwaarden. Zij geven aan dat ze het door culturele aspecten, verschillende gebruiken en bijvoorbeeld belastingregels, lastig vinden om de voorwaarden gelijk te trekken in alle landen en vestigingen. Toch is het aantal werkgevers dat deze voorwaarden gelijk wil trekken gestegen ten opzichte van 2 jaar geleden, van 25% naar 30%. Het aantal bedrijven dat denkt nog niet klaar te zijn voor deze aanpassing is gedaald van 38% naar 20%.

Nederland
Uit het onderzoek van het adviesbureau blijkt dat maar liefst 74% van de onderzochte Nederlandse bedrijven een keuzepakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden aanbiedt. Hiervan wordt de helft (37%) volledig betaald door de werkgever en bestaat de andere helft uit een systeem waarin secundaire arbeidsvoorwaarden door de werknemer kan worden ingevuld door uitruil van andere arbeidsvoorwaarden of salaris. Van de werkgevers die geen keuzepakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden aanbieden overweegt 92% dit in enige vorm, een volledig of deels flexibel systeem, binnen nu en 2 jaar in te gaan vullen. ‘Een flexibel pakket aan arbeidsvoorwaarden is een goede manier om tevredenheid bij werknemers te waarborgen. Een degelijk pakket wordt als waardevol gezien door werknemers en is daarmee een belangrijke factor in de keuze om voor een organisatie te werken’, aldus Conneman.

Nieuws