Mercer: Arbeidsvoorwaarden niet versoberd

22 september 2010 Consultancy.nl

De recessie heeft niet gezorgd voor een grote versobering van arbeidsvoorwaarden in Nederland; 85% van de werkgevers heeft geen veranderingen aangebracht, zo blijkt uit het ArbeidsvoorwaardenSurvey 2010 van adviesbureau Mercer en Centraal Beheer Achmea.

Vijftien procent van de ongeveer 1.200 werkgevers die aan het onderzoek meededen hebben de afgelopen periode wel aan de arbeidsvoorwaarden gesleuteld. Daarbij gaat het echter niet alleen om verlagingen en versoberingen. Ruim een vijfde van diegenen die veranderingen hebben aangebracht, hebben de vaste salarissen verhoogd en ongeveer een kwart heeft de flexibiliseringsmogelijkheden verruimd. Ook is bij ruim 10% de pensioenregeling verbeterd. Daar staat tegenover dat de leaseregeling bij bijna 30% is versoberd en dat bij ruim 15% de variabele salarissen zijn verlaagd.
 
Bij ruim de helft van de bedrijven verdwenen geen banen, terwijl 9% van de werkgevers een toename zag, met name als gevolg van een toename van de productie. Bij meer dan 36% verdwenen banen maar de overgrote meerderheid van deze werkgevers verwacht dat de arbeidsplaatsen die verloren zijn gegaan, weer geheel of gedeeltelijk terugkomen. Bijna een vijfde spreekt echter over een definitief verlies.

Over de toekomst zijn de meningen verdeeld: ruim 35% van de werkgevers verwacht in de komende twee jaar een toename van arbeidsplaatsen binnen zijn onderneming. Aan de andere kant vreest ruim 17% van de werkgevers — met name in de non-profit sector, het bank- en verzekeringswezen en bij de overheid — banen te moeten schrappen.

Ondanks het gemengde beeld verwacht bijna driekwart van de werkgevers in de toekomst te worden geconfronteerd met schaarste op de arbeidsmarkt voor hun bedrijf.

ZZP'ers

Ruim de helft van de ondervraagde werkgevers maakt gebruik nu van zogeheten ZZP’ers, waarbij ze zich niet of nauwelijks verantwoordelijk voelen voor pensioen, scholing en opleiding van deze zelfstandigen zonder personeel. ZZP’ers worden het meest ingezet in de productie (40%) en de ondersteunende diensten (30%).

Nieuws