McKinsey: Thermphos kan kosten met 30% verlagen

24 januari 2010 Consultancy.nl

Uit een adviesrapport van strategie adviesbureau McKinsey & Company blijkt dat fosforproducent Thermphos in Vlissingen de kosten met 30% kan terugdringen. Op welke onderdelen, is nog niet duidelijk.

De directie van Thermphos is bezig met informatiebijeenkomsten waarin de medewerkers wordt verteld hoe het is gesteld met het bedrijf, wat de prognoses zijn en welke maatregelen genomen moeten worden. Thermphos sluit niet uit dat dit gevolgen zal hebben voor de ongeveer 470 werknemers. De bonden zeggen dat zij best willen meepraten over een kostenreductie.

Begin december maakt het bestuur van Thermphos bekend dat het de doelstelling had om kosten met 30% te verlagen en dat adviesbureau McKinsey & Company is gevraagd om een analyse te verrichten op de kostenstructuur van het bedrijf. De aanleiding voor de genoodzaakte bezuiniging zijn de financiële positie van het bedrijf en de verwachtingen over de ontwikkelingen op de markten waarop Thermphos zich beweegt. 

Thermphos heeft ook vestigingen in Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, China en Argentinië. In totaal werken er 1,200 personen bij de onderneming.

 

Nieuws