McKinsey: IT architectuur als geheel bekijken

07 februari 2010 Consultancy.nl

Organisaties moeten anders leren kijken naar de manier waarop ze hun IT-architectuur als geheel beheren, willen ze hun IT-functie zowel structureel verbeteren als erop bezuinigen. Dit blijkt uit onderzoek van adviesbureau McKinsey. Er zal niet alleen gekeken moeten worden naar de bedrijfsapplicaties en -processen, maar ook naar de IT-kerninfrastructuur en IT-kernoperaties.

Een volledige IT-architectuur heeft zes lagen: de IT-infrastructuur, de IT-infrastructuurproducten, het IT-integratieplatform, de IT-applicaties, de bedrijfscapaciteiten en daarbovenop uiteindelijk het businessmodel. Idealiter leggen organisaties dit vast in een compendium, waarin de werkingen van de zes lagen en de processen, rollen en verantwoordelijkheden voor het managen ervan gedetailleerd zijn. Volgens McKinsey hebben de meeste bedrijven hun IT-architectuur echter niet onder controle: hun architectuur groeit organisch, leidt tot redundantie, uitdijende en inconsistente data, hapsnap-integratie en onder- en onbenutte applicaties.

Voor IT-rationalisering moet er allereerst een helder gedefinieerde IT-blauwdruk komen met organisatiebrede richtlijnen en vervolgens moet een ondernemings-breed team met IT- en businessunitleiders een programma opzetten voor review en transformatie van de IT-architectuur.