McKinsey: Amsterdam heeft geen inzicht in IT

01 oktober 2008 Consultancy.nl

Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft vrijwel geen inzicht in zijn uitgaven voor ICT. Onderzoekers van adviesbureau McKinsey schatten de jaarlijkse kosten op €70 tot €150 miljoen. Een preciezer bedrag hebben zij niet kunnen achterhalen. De gemeente heeft nauwelijks inzicht in de ICT-uitgaven.

Er is geen kostenrapportage beschikbaar en de schattingen lopen tussen de 70 en 150 miljoen euro. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau McKinsey. De onduidelijkheid over de kosten komt volgens de onderzoekers doordat de verantwoordelijkheid voor het plannen, implementeren en beheren van ICT-systemen sterk decentraal en vaak onduidelijk is georganiseerd. De verantwoordelijkheid voor automatisering binnen de gemeente is verdeeld over meer dan vijftig organisaties en overleggroepen. Door die ingewikkelde ICT organisatie wordt het grootste deel van de ICT-organisatie en budgetten gebruikt voor beheer van bestaande systemen.

Er is een wildgroei aan systemen en slecht samenwerkende ICT-afdelingen ontstaan. Adviesbureau McKinsey: 'Slechts driehonderd van de vijftienduizend werkplekken zijn gestandaardiseerd.' De onderzoekers constateren ook dat applicaties nauwelijks op meerdere plaatsen worden ingezet. Naast het gebrek aan interne samenwerking schiet de samenwerking met andere gemeenten, die voor kostenbesparing kan zorgen, tekort.

Groot verschil

De schattingen van de ICT-uitgaven lopen uiteen van 70 tot 150 miljoen euro. Het grote verschil tussen die bedragen komt doordat de onderzoekers bij gebrek aan rapportages een grove schatting hebben gemaakt van de uitgaven. Daarbij schat het ICT-personeel bij de verschillende gemeentelijke diensten de kosten op jaarbasis op zeventig miljoen euro. ICT'ers die betrokken zijn bij de Centrale Stad, de bestuursdienst van de gemeente, denken dat er per jaar 130 tot 150 miljoen euro aan ICT wordt uitgegeven.

De gemeente zegt naar aanleiding van het rapport te onderzoeken wat ze jaarlijks aan ICT uitgeeft. Een woordvoerder laat weten dat het bij veel projecten lastig is om precies te definiëren of het om een ICT project gaat of dat het een project is met een kleine ICT-component. Het stadsbestuur gaat ook onderzoeken hoeveel er bespaard kan worden door meer structuur en regie aan te brengen, maar kan nog geen termijn geven waarop de uitkomsten worden verwacht.