McKinsey: 80% CO2 reductie in 2050 haalbaar

16 mei 2010 Consultancy.nl

Vorig jaar deden de rijke landen op de G8-top in l’Aquila een 'belofte' dat ze de uitstoot van broeikasgassen tot 2050 met 80% zouden reduceren. De European Climate Foundation, een denktank over klimaatbeleid, heeft kennisinstituten, grote energiebedrijven, netwerkbeheerders en adviesbureau McKinsey & Company gevraagd om na te rekenen of dit inderdaad haalbaar is.

Roadmap 2050 for a low carbon European economy

Het onderzoek getiteld "Roadmap 2050 low carbon economy in Europe" is opgeknipt in drie 'volumes'. waarvan McKinsey in samenwerking met KEMA, Imperial College London en University of Oxford verantwoordelijk zijn voor het eerste onderdeel: Technical and Economic Analysis of the European Energy Marketplace.

Conclusie: EU kan voldoen aan  CO2 reductie doelstelling

Het is economisch en technologisch haalbaar om de uitstoot van broeikasgassen bij de elektriciteitsopwekking in Europa tot 2050 te reduceren tot bijna nul. Op die manier kan de EU voldoen aan de eerder geformuleerde doelstelling om de totale uitstoot van CO2 tot 2050 met 80% te verminderen.

Advies: integratie va elektriciteitsnetwerken

Volgens het rapport moeten de Europese elektriciteitsnetwerken volledig aan elkaar worden gekoppeld om de efficiency gains te realiseren. Door die koppeling kunnen vraag en aanbod in de elektriciteitsproductie beter op elkaar worden afgestemd. Grote pieken en dalen in het verbruik worden afgevlakt, waardoor het gebruik van duurzame energiebronnen zoals windenergie en zonne-energie veel rendabeler wordt.

Transitie naar schone elektriciteitsproductie

Volgens de onderzoekers bedraagt de vraag naar elektriciteit in Europa (de EU plus Noorwegen en Zwitserland) in 2050 ongeveer 4.900 TWh per jaar, zo’n 40% meer dan nu. De kosten voor de productie van elektriciteit liggen nu op ongeveer €30 miljard per jaar. Als bijna al die elektriciteit wordt geproduceerd zonder dat daarbij broeikasgassen vrijkomen is jaarlijks tot 2025 gemiddeld €52 miljard nodig. Het is van groot belang om zo snel mogelijk met de overgang naar schone elektriciteitsproductie te beginnen. Als dat binnen vijf jaar gebeurt stijgen de kosten naar €65 miljard in 2025. Als de transitie tien jaar later begint, loopt dat op naar €80 miljard in 2035.

Om de overgang naar milieuvriendelijke elektriciteit mogelijk te maken is een forse investering nodig in efficiënter energiegebruik. Elektriciteitscentrales die werken op fossiele brandstoffen moeten direct na hun hun economische levensduur van het netwerk worden gehaald. Voor de energieopwekking kan het best een mix aan ‘schone’ brandstoffen worden gebruikt. Er zijn verschillende scenario’s mogelijk variërend van 40% tot 80% duurzame energie (wind, zon, waterkracht), 10% tot 30% kernenergie en 0% tot 30% fossiele brandstof in combinatie met opslag van CO2.

Nieuws

Meer nieuws over