Logica ontwikkelt handboek voor Shared Services

15 juni 2011 Consultancy.nl

Uit een enquete begin 2011 onder meer dan 2,000 gemeentelijke ambtenaren (burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en raadsgriffiers) bleek dat er een grote behoefte is aan ondersteuning bij de vorming van een shared services centers (SSC). De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft hierop ingespeeld door in samenwerking met Logica Business Consulting een handboek te maken voor het opzetten en managen van Shared Service Centers.

Download het VNG Handboek Shared Service Centers.

Onderdeel van programma Slim Samenwerken

De handleiding maakt onderdeel uit van de reeks ‘Slim Samenwerken’. Gemeenten hebben eerder dit jaar de VNG opgeroepen om een programma te starten voor gemeenten die ondersteuning wensen in hun samenwerking, waarbij vooral geleerd kan worden van overige ervaringen in het land op de verschillende gebieden. De VNG heeft in reactie hierop het ondersteuningsprogramma ‘Slim Samenwerken’ gelanceerd.

De handleiding is bestemd voor bestuurders, gemeentesecretarissen, managers P&O en Financiën en voor de beoogd kwartiermaker/directeur van het toekomstige SSC. De handleiding besteedt aandacht aan de rol van bestuurders bij het opzetten, realiseren en in stand houden van shared services centers.

Adviseurs van Logica Business Consulting die hebben bijgedragen aan de handboek zijn o.a. Ernst Mantz (Prinipal Management Consultant), Magda van Noordenburg (Management Consultant), John van Echtelt (Business Consultant Shared Services) en Jan Willem Boissevain (Partner Consulting Publieke Sector).