VNG Handboek Shared Service Centers

Logica

Uit een enquete begin 2011 onder meer dan 2,000 gemeentelijke ambtenaren (burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en raadsgriffiers) bleek dat er een grote behoefte is aan ondersteuning bij

Rapporten