Kirkman: Perceptie HR SSC verschilt niet per generatie

25 januari 2012 Consultancy.nl

De perceptie van medewerkers ten opzichte van HR Shared Service Centers (HR SSC) verschilt niet significant per generatie. Die (voorbarige) conclusie trekt Kirkman Company op basis van een onderzoek onder acht HR SSC directeuren van verschillende grote organisaties, waaronder DSM, Philips en de Rabobank. Het onderzoek is uitgevoerd door Tessie Kroes, die vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam binnen Kirkman Company als stagiair onderzoek deed naar mogelijke generationele verschillen in perceptie determinanten ten opzichte van HR Shared Service Centers. Het HR SSC onderzoek keek specifiek naar de verschillende generaties X en Y binnen de organisatie.

De implementatie van een HR SSC brengt verschillende veranderingen met zich mee: Een grotere nadruk op digitale technologie, shift van verantwoordelijkheid van HR naar employee/manager (door bijvoorbeeld zelfservice) en minder face-to-face contact met HR. De generaties X en Y verschillen in vele opzichten ook van elkaar: andere waarden/normen, job assets en belangen en een verschil in kennis en toepassing van digitale technologie. Om deze reden is gekeken hoe deze generaties een dergelijke verandering ervaren.

Er kwamen vier belangrijke factoren naar voren die invloed hebben op de percepties van generatie X en generatie Y ten opzichte van HR SSC, namelijk het begrip van het concept HR SSC, de shift in verantwoordelijkheid, persoonlijk contact en de ervaren gebruiksvriendelijkheid van de HR SSC.

Begrip van het concept HR SSC
Generatie X heeft iets meer kennis van de strategische waarde van een HR SSC. Beide generaties ervaren meer HR verantwoordelijkheid en hadden twijfels over het gebrek aan structuur en eigenaarschap bij een HR SSC.

Shift in verantwoordelijkheden
Uit het onderzoek komt naar voren dat bijna alle deelnemers een shift ervaren in verantwoordelijkheden door ontwikkelingen binnen HR. Zo ervaart generatie X een lichte toename in werkdruk, terwijl generatie Y dit niet ervaart. Beide generaties waardeerden het feit dat het implementeren van HR shared service delivery resulteert in een toename van controle en transparantie.

Persoonlijk contact
De factor persoonlijk contact bracht de grootste verschillen tussen generatie X en Y aan het licht. Generatie X zijn duidelijk bezorgder over verminderd persoonlijk contact bij het invoeren van een HR SSC. Deelnemers van de generatie Y gaven deze zorg nauwelijks aan. Mogelijk komt dit in verschil in ervaring tussen de generaties.

Gebruiksvriendelijkheid van de HR SSC
De perceptie van gebruiksvriendelijkheid bracht weinig verschillen aan het licht. Zowel generatie X als Y voelden zich comfortabel bij de digitalisering bij HR service delivery, maar gaven aan dat de systemen meer intuïtief vormgegeven moeten worden. Het enige verschil tussen beide generaties is de voorkeur voor training. Generatie X heeft meer behoefte aan training.

Geconcludeerd kan worden dat de meest significante verschillen naar voren zijn gekomen op het vlak van depersonalisatie en training. Echter is er nog geen bewijs gevonden dat deze verschillen ook daadwerkelijk worden verklaard door generationele verschillen.

Nieuws

Meer nieuws over