Innopay onderzoekt de toekomst van e-Overheid

03 december 2008 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

Het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Innopay ingehuurd om de toekomst van e-Herkenning in Nederland te onderzoeken. De overheid wil met het onderzoek in kaart brengen hoe de huidige e-Overheid, dat voornamelijk steunt op DigiD, verder kan worden verbeterd. Daarnaast wil de overheid in de komende jaren een grote stimulans geven aan de e-Economie buiten de overheid.

Download het rapport Verkenning e-Herkenning, een andere opzet voor DigiD

DigiD is e-Overheid standard
Momenteel gebruikt de Nederlandse overheid DigiD als standard. DigiD biedt burgers één authenticatiemiddel voor het afnemen van elektronisch diensten bij overheidsinstanties. Ook bedrijven kunnen een DigiD inlogcode aanvragen (gekoppeld aan het KvK nummer), maar het gebruik hiervan is verwaarloosbaar. Op termijn zal de technologie achter DigiD verouderen waardoor er een noodzaak is om toekomstige oplossingen in kaart te brengen.

Nieuw alternatief voor DigiD
In het onderzoek beschrijven de consultants van Innopay, Leendert Bottelberghs en Chiel Liezenberg, een mogelijk nieuw concept voor DigiD, waarin marktwerking, mededinging en verbetering van de dienstverlening en het niveau van elektronische herkenning centraal staan. In dit oplossingsmodel, DigiD ‘als scheme’, treedt de Nederlandse overheid kaderstellend op en wordt de dienstverlening ingevuld door marktpartijen.