Verkenning e-Herkenning en e-Overheid

INNOPAY

Het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Innopay ingehuurd om de toekomst van e-Herkenning in Nederland te onderzoeken.

Rapporten