Innergo onderzoekt uitvoering WMO vier gemeenten

27 augustus 2010 Innergo

Na een kritische selectieprocedure heeft de Rekenkamercommissie van de gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Lochem en Montferland (BBLM) adviesbureau innergo geselecteerd voor de uitvoering van een onderzoek naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
 
Het onderzoek dat innergo zal uitvoeren, is onderdeel van het onderzoeksprogramma 2010 van de Rekenkamercommissie en zal gericht zijn op een onderdeel van het brede WMO beleidsterrein, te weten het beleid ten aanzien van het persoonsgebonden budget (PGB) en de wijze waarop dit beleid in de praktijk is uitgevoerd in de jaren 2008 en 2009. Via verkennende gesprekken, een uitgebreide dossierstudie en interviews bij de vier gemeenten, zal een duidelijk beeld worden gecreëerd van en een oordeel worden gegeven over de totstandkoming van het beleid en de uitvoering van de WMO, specifiek over de PGBs. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat hierbij tevens een besparingspotentieel naar voren zal komen.
 
Het innergo onderzoek voor de Rekenkamercommissie van de gemeenten BBLM zal half september starten en kent een doorlooptijd van vier maanden. Voor meer informatie omtrent beleidsonderzoek en/of besparingspotentieel op het gebied van de WMO kunt u contact met ons opnemen via info@innergo.nl

Nieuws