Hiemstra & De Vries in top 20 beste adviesbureaus

07 november 2008 Consultancy.nl
Meer nieuws over

Hiemstra & De Vries is volgens de SDU ranking ‘Werken voor de Overheid’ een van de top 20 beste adviesbureaus voor de overheid. In de categorie Management & Organisatie staat Hiemstra & De Vries op de 12e plaats. Het adviesbureau heeft een grote sprong gemaakt – vorig jaar kwam Hiemstra & De Vries niet voor in het onderzoek. De top 3 bestaat uit Berenschot, PwC en Ernst & Young.

Reactie van Hiemstra & De Vries
Naast vreugde over de vermelding was er bij het adviesbureau tegelijkertijd ook teleurstelling over een deel van de uitkomst. In een persbericht zegt Hiemstra & De Vries het volgende hierover: “bij de toelichting op de uitkomst van het onderzoek staat dat wij relatief laag scoren op het aspect ‘kwaliteit van offertes en voorstellen’. Wij zijn hiervan geschrokken omdat we, vanzelfsprekend, veel belang hechten aan heldere offertes die aansluiten bij de behoefte van onze klanten en we hier veel aandacht aan geven. Uit evaluaties van onze opdrachten krijgen wij gelukkig een positiever beeld over de kwaliteit van onze voorstellen. We hopen dan ook dat de score in het SDU-onderzoek het gevolg is van een incident. Neemt niet weg dat wij de komende tijd weer extra alert zullen zijn op de kwaliteit van onze voorstellen. Wij vragen onze klanten ook kritisch met ons mee te kijken en het te benoemen als ze ontevreden zijn met de geleverderde kwaliteit”.

Over ‘Werken voor de Overheid’
De ranking ‘Werken voor de Overheid’ door SDU is een jaarlijks onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening van externe dienstverleners voor de overheid. Het onderzoek is dit jaar voor de tweede keer uitgevoerd. Het onderzoek is gehouden onder burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, raadsgriffiers, provinciesecretarissen, staatsgriffiers, secretarissen-directeuren en afdelingshoofden van provincies, gemeenten en waterschappen. Uiteindelijk hebben 377 personen hun mening gegeven. In alle categorieën zijn totaal 30 tot 34 bureaus opgenomen en was er ruimte voor drie vrije plekken. Uiteindelijk zijn alleen adviesbureaus die vaak genoeg genoemd zijn opgenomen in de ranking.