Hay Group: Stijging vaste inkomens 20 procent lager

11 november 2010 Consultancy.nl

De Nederlandse economie herstelt zich sinds de tweede helft van 2009. Na een krimp van 3,9 procent over heel 2009, wordt voor heel 2010 een economische groei verwacht van 1,75 procent. De stijging van de vaste inkomens is echter beperkt en valt bijna twintig procent lager uit dan in 2009. Hiermee is de reële loonstijging (ten opzichte van de inflatie) gering. Voor een economisch zwaar jaar als 2009 was het percentage uitbetaalde bonussen desalniettemin fors. Dit blijkt uit het Compensation Report 2010 van wereldwijd organisatieadviesbureau Hay Group.

Het onderzoek is gebaseerd op de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van 262.500 medewerkers uit ruim 330 Nederlandse organisaties.

Minder salarisverhoging
Hoewel economisch herstel zichtbaar is, zijn de Nederlandse salarisstijgingen lager dan vorig jaar. De gerealiseerde salarisverhoging in de periode van 1 juli 2009 tot 1 juli 2010 is 2,6 procent, terwijl die in dezelfde periode een jaar eerder nog 3,1 procent was. De inflatie in dezelfde periode bedroeg gemiddeld 1,7 procent.

Zes procent van de Nederlandse organisaties heeft afgelopen jaar de salarissen bevroren. Nederlandse organisaties verwachten dat de salarisverhoging met 2,5 procent voor komend jaar zo goed als gelijk is aan die van afgelopen jaar. Het CPB voorziet een inflatie van 1,5 procent in 2011. De trend van beperkte stijgingen van het vaste inkomen zet daarmee verder door. “De stijging van de vaste inkomens over die periode is het gevolg van doorwerking van afspraken die al uit 2008 dateren”, zegt Anne Branger, manager Reward Information Services bij Hay Group Nederland.

“Daarnaast hebben veel ondernemingen traag gereageerd op de crisis en ook begin 2009 nog afspraken gemaakt over collectieve loonstijgingen van meer dan 2,5 procent. In de vele jaren dat Hay Group salarisstijgingen meet, behoort dit tot de laagste percentages. Zelfs in jaren dat de collectieve loonstijging beperkt was of nul, was er meestal sprake van individuele loonstijging op grond van leeftijd of senioriteit.”

Bonussen ademen mee met de bedrijfsresultate
Van de medewerkers die in 2009 en 2010 variabel inkomen uitgekeerd kregen, ligt dat gemiddeld op hetzelfde niveau. “De uitgekeerde bonussen lagen voor het tweede achtereenvolgende jaar ongeveer 25 procent onder het target niveau”, aldus Branger. “Ook zien we verschillen in de mate waarin bonussen zijn uitgekeerd in de verschillende sectoren. Hiermee wordt duidelijk dat bonussen in de praktijk enigszins ‘mee-ademen’ met de bedrijfsresultaten. Voor een economisch moeilijk jaar als 2009 was het percentage van de uitbetaalde bonussen nog fors. Wellicht hebben organisaties de slechte vooruitzichten voor 2009 vertaald naar aangepaste doelstellingen, die in een aantal gevallen dan ook behaald zijn.” Bonussen lijken goed te werken om de loonkosten te beheersen. In 2009 was het variabele inkomen voor senior managers nog gedaald, dit jaar kent deze personeelscategorie weer een lichte stijging. 

Nieuws