Hay Group: Inkomensverschillen klein in Nederland

18 december 2009 Consultancy.nl

Ondanks de economische crisis neemt wereldwijd het verschil in inkomen tussen management en uitvoerende functies verder toe. In Nigeria, China en Indonesië zijn de inkomensverschillen het grootst. In Nederland is het beloningsverschil gering. Dit wordt veroorzaakt door de sterk nivellerende werking van het politieke en sociale werkklimaat in Nederland. Dit blijkt uit het Global Management Pay Report 2009 van internationaal onderzoeks- en adviesbureau Hay Group.

Hay Group doet jaarlijks onderzoek naar de salarisverhoudingen tussen uitvoerend personeel en senior managers in verschillende landen. Het meest recente onderzoek heeft betrekking op gegevens uit 56 landen. Daarbij wordt gekeken naar de relatie tussen het salaris van managers en dat van hun medewerkers.

Nederland onderaan ranglijst inkomensverschillen

In Nigeria, China en Indonesië wordt tot 17 maal meer verdiend door senior managers in vergelijking tot uitvoerende medewerkers. “In dit soort groeilanden zijn talentvolle managers schaars en is er een groot aanbod van zeer laag geschoolden,” aldus Loek Bosman, senior consultant bij Hay Group. “Dit leidt tot grote inkomensverschillen, en dit beeld zullen we naar verwachting blijven zien.” In Nederland is dat verschil gering met een factor van 3,2. Ons land neemt hiermee de 48e plaats in op de lijst van 56. Hoe hoger de plek op de ranglijst des te groter zijn de inkomensverschillen. Noorwegen staat met een factor van 2,6 helemaal onderaan de ranglijst.

Behoud sociale samenhang uitdaging voor de toekomst

De geringe inkomensverschillen in Nederland en andere Westerse landen zijn grotendeels te verklaren door de sociale cohesie en het politieke klimaat dat hier heerst. “Dit heeft alles te maken met het poldermodel,” legt Bosman uit. “Waar overheid, werkgevers, vakbonden en werknemers gezamenlijk afspraken over arbeidsvoorwaarden en beloningen maken, komen extremen minder vaak voor.” Ook is talent in Nederland minder schaars dan in een land als China. ”De sociale cohesie is nu nog groot,” vervolgt Bosman, “Maar deze komt door toenemende marktwerking onder druk te staan, wanneer talent weer schaarser wordt.” Werkgevers staan voor de uitdaging om goed om te gaan met de marktwerking zonder dat dit ten koste gaat van de interne verhoudingen.

Verantwoord belonen

Bosman: “In onze adviespraktijk zien wij dat organisaties hun beloningsbeleid beter willen onderbouwen en verantwoorden. Hay Group helpt deze organisaties duurzaam te belonen. Dit houdt in dat het beloningsbeleid effectief is op korte en langere termijn voor zowel de onderneming als voor de werknemers. Daarbij mag het niet ten koste gaan van andere belangen, zoals het milieu en maatschappij. Sociale cohesie is een belangrijke voorwaarde voor de continuïteit op de lange termijn.”

Over het Global Management Pay Report

Het Global Management Pay Report van Hay Group, dat tot stand kwam met Hay Group PayNet®, is één van ’s werelds grootste bronnen van belonings- en uitkeringsgegevens. Het rapport vergelijkt gedetailleerde informatie over lonen, bonussen, belastingen en kosten van levensonderhoud in alle geledingen van een bedrijf, van ongeschoolde werknemers tot hogere kaderleden, om een beeld te geven van het besteedbare inkomen voor afdelingshoofden in 56 landen wereldwijd. De kosten van levensonderhoud worden berekend op basis van de ‘gemiddelde’ bestedingspatronen binnen elk land.

Nieuws