Hay Group: CEOs eisen hogere productiviteit personeel

28 juni 2011 Consultancy.nl

CEO’s hebben voor 2011 zeer uitdagende groeidoelstellingen geformuleerd en eisen van hun medewerkers significante productiviteitsstijgingen om die te halen. De sleutel tot het behalen van de beoogde groei ligt in strategisch performance management, waarmee individuele prestaties verbeterd kunnen worden. Hoewel de CEO’s dit erkennen, is er in de praktijk nog veel ruimte voor verbetering. Dat blijkt uit onderzoek van het wereldwijde organisatie adviesbureau Hay Group onder 1,660 topmanagers bij multinationals in meer dan 30 landen, waaronder de Nederlandse bedrijven Akzo Nobel en ASML Holding.

Hogere targets dan voorspellingen IMF
Volgens het onderzoek beogen multinationals van over de hele wereld een groei van gemiddeld 5,4% in 2011, wat in de meeste gevallen meer is dan de voorspelde economische groei door het Internationaal Monetair Fonds (IMF). In West-Europa willen bedrijven gemiddeld 5,1% groei behalen, een getal dat bijna drie keer hoger ligt dan de door het IMF voorspelde economische groei van 1,8%. De voorspelling door het IMF voor Nederland ligt daar met 1,5% overigens nog iets onder.

Productiviteitsstijging noodzakelijk
De groeitargets van de ondervraagde CEO’s liggen dus een flink stuk hoger dan de economische voorspellingen. De meerderheid (63%) geeft dan ook aan dat de groeitargets een aanzienlijke uitdaging betekenen. Hoewel de fusie- en overnamemarkt herstelt, kunnen bedrijven niet alleen op acquisitie vertrouwen om groei te realiseren. Bedrijven zullen vooral de productiviteit van hun personeel sterk moeten verbeteren om de beoogde groei te behalen. De CEO’s geven aan dat de productiviteit met gemiddeld 6% moet worden verhoogd en het merendeel (57%) is zelfs van plan nog meer van het personeel te vragen.

Elsbeth van Wely, expertiseleider op het gebied van strategisch performance management bij Hay Group in Nederland, zegt daarover: “Businessleiders zaten vast in hun crisisdenken en hebben alles gezet op kostenverlaging om overeind te blijven. Het is nu tijd om de focus te verleggen en zich te richten op het verbeteren van de prestaties van medewerkers”.

Strategisch performance management
De productiviteit kan alleen sterk worden verhoogd als de multinationals hun mensen volledig bij het werk betrekken. Dit betekent dat individuele prestaties meer gericht moeten worden gemanaged en dat een strategisch performance managementsysteem volledig moet worden erkend én gedragen door het directieteam. Bovendien moet het performance management direct verband houden met zowel de bedrijfsstrategie als de cultuur.

Alrik Boonstra, Director Organizational Effectiveness van Hay Group Nederland zegt hierover: “Performance management is de kern van goede bedrijfsresultaten. In een tijd dat productiviteit van kritisch belang is voor het behalen van de uitdagende groeitargets die directies hebben geformuleerd, moeten topmanagers zich realiseren dat zij zich moeten bezig houden met het managen van prestaties”.

Verbeteren individuele prestaties
Uit het onderzoek blijkt dat CEO’s erkennen dat het verbeteren van individuele prestaties van cruciaal belang is voor het behalen van de beoogde groei. Maar liefst twee derde (64%) geeft aan dat individuele prestaties de drijvende kracht zijn achter het realiseren van de prestaties van het bedrijf als geheel. Daarom is de meerderheid (52%) van plan dit jaar individueel performance management gericht in te voeren.

Verschil theorie en praktijk
Hoewel een en ander voor de CEO’s in theorie duidelijk is, is de uitvoering in de praktijk een ander verhaal. Het onderzoek wijst uit dat het managen van de prestaties vaak onvoldoende is afgestemd op de bedrijfsstrategie. De CEO’s weten dat goede afstemming van performance management op de strategie het verschil maakt, en toch faalt bijna driekwart (73%) van de bedrijven om dit goed in te voeren. Bovendien geeft 76% van de bedrijven aan dat performance management nog onvoldoende aansluit bij de bedrijfscultuur en de daarbij heersende waarden en normen.

Dit terwijl de overgrote meerderheid van de topmanagers (90%) benadrukt dat de bedrijfscultuur grote invloed heeft op de effectiviteit van het performance management. Hoewel men dat erkent en begrijpt, verbindt toch maar 13% van alle bedrijven zowel strategie als cultuur met de performance managementcyclus.

“Kortom, de bedrijven zullen zich bij het managen van de prestaties moeten richten op de strategie en bedrijfscultuur, met alle bijbehorende normen en waarden, omdat ze anders niet in staat zijn de groeitargets te realiseren,” aldus Elsbeth van Wely.

Region Avarage Target Growth IMF Forecast:2011 GDP growth


North America 4.9 per cent 2.8 per cent
Western Europe 5.1 per cent 1.8 per cent
Central and Eastern Europe 5.1 per cent 4.4 per cent
Middle East 4.9 per cent 4.1 per cent
Asia Pacific 6.8 per cent 8.2 per cent
Latin America 5.5 per cent 4.7 per cent
South Africa 5.8 per cent 3.5 per centOver het onderzoek
Het rapport Strategic performance management van Hay Group is gebaseerd op onafhankelijk opinieonderzoek onder CEO’s in 1660 bedrijven uit 30 landen in West-, Centraal- en Oost-Europa, Noord- en Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Asia/Pacific. Alle respondenten werken bij bedrijven met een jaaromzet van meer dan €250 miljoen. Het onderzoek werd uitgevoerd door het onafhankelijke markonderzoeksbureau Coleman Parkes.

Nieuws

Meer nieuws over